Royal Belgian Society

FAQ

 • Ja, maar in de pers (zelfs de serieuze) staat te lezen dat de siliconengel die de PIP prothesen bevatten kankerverwekkend zou zijn!

  Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig. De pers (zelfs de serieuze) heeft vaak meerdere gekende feiten door elkaar gemengd en heeft er soms haastige conclusies uit getrokken:

  1. Laten we vooreerst het geval van de "normale" (niet-PIP) prothesen nader bekijken. Belangrijke hoogwaardige epidemiologische studies werden in de VS en Canada, evenals in Europa en AziŽ gevoerd. Deze richtten zich op tientallen duizenden vrouwen gedurende tientallen jaren. Daardoor kon er vanaf de jaren 1990 besloten worden dat er geen verband bestaat tussen de aanwezigheid van borstimplantaten in het lichaam en het voorkomen van borstkanker. Het is vast en zeker, dat zou dit anders geweest zijn, dat er simpelweg geen borstimplantaten meer geplaatst zouden geweest zijn.

  1. Borstkanker is een kanker die in het bijzonder bij vrouwen vaak voorkomt. In West-Europa wordt geschat dat ťťn vrouw op 9 (!) in haar leven een borstkanker ontwikkelt, of ze nu al dan niet borstprothesen heeft. Dit is dus een groot volksgezondheidsprobleem.
   Als we bij wijze van voorbeeld de 30.000 vrouwen met PIP prothesen in Frankrijk nemen, zouden we dus 3.333 gevallen van borstkanker kunnen verwachten.
   Het feit dat het Franse agentschap AFSSAPS momenteel verklaart dat er meerdere gevallen van borstkanker bekend zijn onder de 30.000 vrouwen met PIP prothesen is dus "verwacht" om niet "normaal" te zeggen. Dit kan dus op geen enkele wijze het bestaan van een verband tussen deze implantaten en borstkanker bevestigen.
   Om een verband te kunnen bevestigen, zal er waarschijnlijk jaren moeten gewacht worden, misschien zelfs tientallen jaren, om te zien of het aantal effectieve kankergevallen ver uit de curve van het verwacht aantal gevallen springt.

  2. In januari 2011, heeft het bekende Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) opgeroepen tot waakzaamheid over een bijzonder type kankers, de anaplastische grootcellige lymfoma (ALCL). Dit zijn zeldzame kankers die zowel bij kinderen als bij volwassenen kunnen voorkomen, die niets te maken hebben met borstkanker, maar die voortkomen uit elementen in het bloed, de lymfocyten. Er worden hiervan "diffuse" en "gelokaliseerde" vormen van gevonden (meestal ter hoogte van de huid, ter hoogte van de borst komt dit slechts uitzonderlijk voor). De reden waarvoor de FDA tot waakzaamheid opgeroepen heeft, komt voort uit een wetenschappelijk tijdschrift dat beschrijft dat er tussen 1997 en 2010, 34 gevallen (plus misschien bijkomend een dertigtal andere gevallen, maar niet zeker) van ALCL bij vrouwen met borstimplantaten (gelijk welk type implantaat van gelijk welke producent) blijken te zijn. Hierover moeten meerdere zaken verduidelijkt worden:

   - Het aantal ALCL gevallen lijkt groter te zijn in de groep van vrouwen met borstprothesen tegenover wat verwacht wordt bij de rest van de bevolking (springt uit in de curve).
   - Wat de aandacht getrokken heeft van de medisch wetenschappelijke gemeenschap, is dat in bepaalde gevallen de ALCL gelokaliseerd kon worden in de buurt van het implantaat (in het kapsel of het litteken rondom de prothese).
   - De twee vorige argumenten volstaan niet om te zeggen dat er een verband zou kunnen bestaan (maar dit is niet zeker) tussen de aanwezigheid van een implantaat en het verhoogde risico op het voorkomen van een ALCL. Een verhoogd risico wil niet zeggen dat alle ALCL die voorkomen bij vrouwen, automatisch veroorzaakt worden door de aanwezigheid van implantaten.
   - Zelfs al zou er een verband blijken, het aantal gevallen is zo bijzonder klein tegenover het totaal aantal patiŽntes met implantaten (in de VS alleen werden er bij zoín 4 miljoen vrouwen prothesen geplaatst tussen 1998 en 2009).
   - De FDA is van mening dat, rekening houdend met het weinig aantal gevallen, er een studie zou moeten gevoerd worden op honderdduizenden patiŽntes gedurende meer dan 10 jaar om zo te kunnen hopen (zonder zekerheid) op het bekomen van een definitief besluit over het al dan niet bestaan van een verband.
   - Het is interessant om weten dat er vastgesteld werd dat deze ALCL kankers zowel voorkwamen bij patiŽntes met siliconengevulde implantaten als met watergevulde implantaten, wat ook het merk van het implantaat was.

   Het overlijden van een Franse patiŽnte met PIP implantaten stond aan het begin van de mediaontploffing van de laatste weken. Het Franse AFSSAPS berichtte niets over dit uniek geval: we weten niet of het over een "diffuus" of een ter hoogte van de borst gelokaliseerd ALCL ging, noch kennen we de oorzaken van het overlijden.
   Het is dus bijzonder precair om op basis van dit ene geval een oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid van implantaten in het algemeen (en meer bepaald PIP implantaten) en het overlijden van deze patiŽnte te doen gelden.

  Tot besluit, nee, er kan op heden niet gesteld worden dat PIP implantaten kankerverwekkend zouden zijn.
  We kunnen stellen dat we het niet weten en dat er waarschijnlijk vele jaren nodig zullen zijn alvorens we hierover de minste conclusie zullen kunnen trekken.