Royal Belgian Society

FAQ

 • Er wordt over gel met irriterende werking en ontstekingsreacties na ruptuur gesproken.

  • Laten we het eerst hebben over wat er gebeurt met "normale" (niet-PIP) prothesen. We weten dat de levensduur van prothesen niet oneindig is (zoals trouwens voor alle medische implantaten geldt). Uiteindelijk scheuren ze, vroeg of laat. Er zijn multipele redenen voor dit scheuren: eerst en vooral is er de "normale" slijtage van een elastisch weefsel (evenloppe van de prothese), er zijn beschadigingen of verschillende micro-beschadigingen, dan is er ook de manier waarop de implantaten geplaatst werden etc.
   Algemeen kan er gesproken worden over een halfwaardetijd (duur vanaf wanneer 50% van de implantaten scheuren) van 12 tot 15 jaar naargelang de implantaten. Dit zijn gemiddelden. Dit wil zeggen dat de implantaten vroeger (zelfs veel vroeger) of later scheuren.
   Recente Amerikaanse en Scandinavische studies hebben uitgewezen dat wanneer er preventief gecontroleerd wordt (via echografie of NMR) bij patiŽntes die zelfs geen symptomen tonen, er tenminste 10% gescheurde prothesen zijn vůůr 10 jaar!

  • Verder over "normale" implantaten, wanneer de enveloppe scheurt, blijft de siliconengel in eerste instantie in het kapsel rondom de prothese ingesloten. Dit is het littekenweefsel dat zich steeds rondom een vreemd lichaam in het organisme vormt. Dit kapsel doet dienst als nieuwe "enveloppe" rond de prothese. Algemeen gezien is deze fase asymptomatisch. PatiŽntes merken hier niets van. Het ontdekken van scheuren gebeurt meestal tijdens de controle-echografiŽn. Hierover kan nog opgemerkt worden dat een mammografie geen goed onderzoek is om de diagnose van een gescheurd implantaat te kunnen stellen. Dit kan een echografie wel, of kan dit doen vermoeden. Als er een vermoeden is, kan dit vervolgens bevestigd worden door een eventuele NMR-scan.
   In een tweede tijd, iets langer na het scheuren, kan de gel soms (niet altijd, verre van noodzakelijk) doorheen het kapsel rondom de prothese trekken en in contact komen met aangrenzend borst-of spierweefsel. In dit stadium kan een ontstekingsreactie ontstaan met verharding van het kapsel en andere symptomen. Kleine siliconendeeltjes kunnen zich in de lymfeklieren, in het bijzonder in de oksel (okselklieren) bevinden, of soms zelfs verder.

  • Het scheuren van implantaten maakt dus deel uit van hun natuurlijke historie. Alle patiŽntes moeten voor dit fenomeen gewaarschuwd worden. Wanneer een prothese scheurt, stelt de chirurg voor om, zonder spoed, de implantaten te vervangen, wat een routine-operatie is.
   Het is daarom dat aan alle patiŽntes met borstimplantaten omwille van reconstructieve of esthetische redenen, een radiologische controle (echografie) om de twee jaar aangeraden wordt.

  • Wat met de PIP prothesen ? Het Franse AFSSAPS geeft twee belangrijke zaken aan:
   1. De enveloppe van de prothesen is abnormaal broos. We kunnen dus een abnormaal hoog aantal vroegtijdig of zeer vroegtijdige gescheurde prothesen verwachten. Cijfers afkomstig uit Frankrijk en Groot-BrittanniŽ lijken de observaties ter plaatse van het AFSSAPS te bevestigen. De huidige gegevens zijn onvoldoende om de omvang van het risico op vroegtijdig scheuren in vergelijking met "normale" prothesen exact te kwantificeren.

   2. De siliconengel in de enveloppe is abnormaal irriterend. We weten niet precies wat dit in de praktijk betekent. Zijn er klinische gevolgen? Op heden weten we niets hierover.
   Maar deze waarneming van het AFSSAPS volstaat voor ons om ons op extreme waakzaamheid aan te sporen door de patiŽntes een nauwgezette opvolging aan te raden om zo vroegtijdig een ruptuur te kunnen vaststellen, en in dat geval onmiddellijk de verdachte implantaten te verwijderen. Dit in afwachting van hen een preventieve verwijdering van niet gescheurde implantanten voor te stellen (zie verder bij de officiŽle houding van de RBSPS).