Royal Belgian Society

FAQ

 • Wat is de officiŽle Belgische houding tegenover het PIP probleem?

  Op donderdag 2 februari vond een nieuwe vergadering tussen de overheidsdiensten (het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, de FOD Volksgezondheid, het Kabinet van de Minister, het RIZIV), de vertegenwoordigers van medische hulpmiddelen en de plastische chirurgen plaats.

  Sinds de vorige vergadering van 10 januari jongstleden, hebben meerdere werkgroepen alle Belgische en internationale gegevens onderzocht. De bevindingen van die werkgroepen werden op deze nieuwe vergadering besproken.

  Daarbij werden de volgende conclusies gevormd:

  • Niets wijst erop dat het hebben van PIP-, ROFIL- en TIBREEZE-implantaten het risico op kanker verhoogt.
  • Deze implantaten vertonen waarschijnlijk een verhoogd risico op scheuren en lekken, doordat ze kunnen uitrekken.
  • De siliconengel die daarbij vrijkomt, veroorzaakt meer irritatie meer dan de siliconengel van conforme protheses.
  • Gescheurde implantaten dienen zo snel mogelijk verwijderd te worden.
  • Vanuit het voorzorgsprincipe raden de overheid en RBSPS aan om de PIP-, ROFIL- en TIBREEZE-implantaten preventief te laten verwijderen, ook als ze niet gescheurd zijn. Hier is geen haast bij, deze aanbeveling wordt enkel en alleen uit voorzorg gedaan.