Royal Belgian Society

Plastische chirurgie

- De plastische chirurgie is onderverdeeld in twee grote gebieden:
reconstructieve chirurgie en esthetische chirurgie.
Reconstructieve chirurgie richt zich op de correctie en behandeling van misvormingen (m.a.w. afwijkingen) die aangeboren zijn of tijdens het leven werden opgelopen (letsels, tumoren e.d.).
Esthetische chirurgie richt zich op de correctie van vormafwijkingen, m.a.w. op variaties op de norm. Die vormafwijkingen kunnen constitutioneel zijn (bvb. een grote neus, kleine borsten…) of verworven (verslapping van het gezicht door de leeftijd…).

Wat verbindt die twee gebieden?

- Waar het doel van de twee chirurgische subdisciplines duidelijk verschilt, zijn de technieken die in de reconstructieve en de esthetische chirurgie worden toegepast wel verwant.
- De plastische chirurgie is een medische discipline die zou kunnen omschreven worden als de “chirurgie van vormen en rondingen”. Ze is dus niet gebonden aan een bepaald anatomisch systeem: haar toepassingsgebied reikt tot aan de chirurgie van de huid en de onderliggende structuren, zoals de weke weefsels en botweefsels (aangezichtsbot, schedel…). Bij uitbreiding behelst ze ook de volgende behandelingen:

 • tumoren van de huid en van de weke weefsels
 • sequelen van kanker (borst, gezicht…)
 • brandwonden
 • letsels met substantieverlies
 • ontstekingen van de huid en van de weke weefsels
 • aangeboren misvormingen van:
  • het gezicht (bijvoorbeeld gespleten verhemelte, misvormde oorschelp)
  • de vorm van de schedel
  • de borsten en de romp
  • de handen en de ledematen
  • enz…
 • handchirurgie
 • microchirurgie
 • esthetische chirurgie


- Het gaat dus om een discipline met een zeer ruim toepassingsgebied. Om tot plastisch chirurg te worden opgeleid zijn er dan ook heel wat jaren van studie en stages nodig. Een goede “reconstructieve” chirurg moet goede vaardigheden hebben in esthetische chirurgie en een goede “esthetische” chirurg moet goede vaardigheden hebben in reconstructieve chirurgie. Dat leer je niet in een handomdraai!

- Door de verscheidenheid aan toepassingsgebieden moeten plastisch chirurgen frequent samenwerken met artsen-specialisten van andere disciplines:

 • met gynaecologen en algemeen chirurgen voor borstchirurgie
 • met orthopedisten voor hand- en lidmaatchirurgie
 • met neus-keel-oorartsen, oftalmologen en neurochirurgen voor aangezichts- en schedelchirurgie
 • met dermatologen voor handchirurgie en chirurgie van huidtumoren
 • enz…


- Deze multidisciplinaire samenwerking maakt van de plastische chirurgie een medische discipline die, door de geďntegreerde aanpak van de patiënten en hun aandoeningen, in de moderne ontwikkeling van de geneeskunde een zeer bevoorrechte plaats inneemt.