Royal Belgian Society

Reconstructieve chirurgie

- De reconstructieve chirurgie richt zich, zoals de naam het zegt, op de correctie van afwijkingen; aangeboren (bij de geboorte aanwezige misvormingen) of opgelopen.

- Deze subdiscipline van de plastische chirurgie heeft een hoge vlucht genomen tijdens de twee wereldoorlogen, toen er talloze gewonden moesten behandeld worden.
Dankzij de vooruitgang van de anesthesie en een beter inzicht in de fysiologie en anatomie van de weefsels (huid, vet, spieren, beenderen…) werden er in de loop van de twintigste eeuw heel wat nieuwe chirurgische technieken ontwikkeld, die deze discipline, die nochtans al sinds de Oudheid bestond, volledig veranderden.

- We halen enkele van de vele voorbeelden aan:

  • De chirurgie met huidflappen, die vooral via microchirurgie wordt uitgevoerd en die de reconstructie mogelijk maakt van een geamputeerde borst na kanker, van een segment van een getraumatiseerde ledemaat, of waarbij zelfs een hand of een volledig gezicht wordt getransplanteerd!
  • De uiterst precieze correcties vanaf de geboorte van “hazenlip” (gespleten verhemelte) of schedel- of gezichtsmisvormingen.
  • Het gebruik van gereconstrueerde huid bij de behandeling van brandwonden.
  • Het gebruik van steeds betrouwbaardere en duurzamere nieuwe materialen.

- De research die onophoudelijk wordt gevoerd zal de resultaten van onze ingrepen de komende jaren ongetwijfeld nog in aanzienlijke mate verbeteren. De voortschrijdende inzichten in de mechanismen van littekenvorming, de komst en de toepassing van stamcellen en groeifactoren zijn allemaal zeer veelbelovende elementen voor de reconstructieve chirurgie.