Royal Belgian Society

Wat is borstreconstructie?

Na een borstamputatie, kan een borstreconstructie aan de hand van verschillende chirurgische technieken uitgevoerd worden met als doel de vorm, het uiterlijk en de grootte van de borst te herstellen.

Hoewel een borstreconstructie je borst kan remodelleren, kunnen de resultaten verschillen:

 • Een gereconstrueerde borst zal niet dezelfde gevoeligheid hebben als de oorspronkelijke borst.
 • Littekens, ten gevolge van de mastectomie of borstreconstructie, zullen altijd aanwezig zijn op de borst.
 • Bepaalde chirurgische technieken zullen ook incisielijnen op de donorsite (de locatie op het lichaam waar het weefsel voor de reconstructie gewonnen wordt) met zich meebrengen. Meestal bevinden deze incisielijnen zich op weinig zichtbare delen van de huid, zoals de rug, de buik of de dijen.

Een opmerking over symmetrie: als slechts één borst aangetast is, zal enkel deze gereconstrueerd worden. Een borstlift, een borstverkleining of een borstvergroting van de andere borst kan wel aangewezen zijn om de symmetrie van grootte en positie van beide borsten te optimaliseren.

Kandidaten voor een borstreconstructie

Kom ik in aanmerking?

 

Een borstreconstructie ondergaan is een persoonlijke keuze. Dit is een ingreep die men voor zichzelf laat uitvoeren en niet om andermans wensen te vervullen of om een ideaalbeeld te proberen nastreven.

Borstreconstructie is een goede optie voor u als:

 • u kan leven met uw diagnose en behandeling
 • u geen andere medische aandoeningen of ziektes hebt die het herstel kunnen verstoren
 • u een positieve instelling en een realistische verwachting hebt voor het herstel van uw borst en zelfbeeld.

Een borstreconstructie is een procedure die meestal meerdere ingrepen in verschillende stadia omvat. Het kan:

 • beginnen op hetzelfde ogenblik als de mastectomie, of
 • uitgesteld plaatsvinden, nadat u hersteld bent van de mastectomie en van eventueel bijkomende behandelingen.

Het is belangrijk dat u zich klaar voelt voor de emotionele impact van een borstreconstructie. Het kan tijd vergen vooraleer u de resultaten van een borstreconstructie volledig aanvaardt.

Een borstreconstructie is een dankbare procedure op lichamelijk en emotioneel vlak voor een vrouw die een borst verloor ten gevolge van kanker of een andere aandoening.

Het creëren van een nieuwe borst kan uw zelfbeeld, zelfvertrouwen en levenskwaliteit erg verbeteren. Hoewel u met chirurgie een relatief natuurlijke borst kan bekomen, zal een gereconstrueerde borst nooit hetzelfde uitzicht hebben of hetzelfde aanvoelen als de oorspronkelijke borst.

Wat kan u tijdens een consultatie verwachten?

Het succes en de veiligheid van een borstreconstructie wordt bepaald door uw coöperatie tijdens de consultatie en ook nadien. Er zullen u een aantal vragen gesteld worden over uw gezondheid, verwachtingen en levensstijl.

Wees bereid om het volgende te bespreken:

 • waarom u chirurgie wil ondergaan, wat uw verwachtingen en het gewenste resultaat zijn
 • medische aandoeningen, allergieën en medische behandelingen
 • gebruik van huidige medicatie, vitaminen, kruidensupplementen, alcohol, tabak en drugs
 • vorige ingrepen
 • de beschikbare mogelijkheden in borstreconstructie
 • het mogelijke resultaat van de ingreep en de eventuele risico's en mogelijke complicaties
 • het behandelingsverloop aangeraden door uw plastisch chirurg, inclusief de procedures om symmetrie te bekomen.

Uw chirurg kan ook:

 • uw algemene gezondheidstoestand en eventuele bestaande gezondheidsproblemen en risicofactoren evalueren
 • uw borsten onderzoeken en grootte, vorm, huidkwaliteit en positie van de tepels en het tepelhof opmeten
 • foto's nemen voor uw medisch dossier
 • de mogelijkheden bespreken en u een behandeling voorstellen
 • het mogelijke resultaat van de ingreep en de eventuele risico's en mogelijke complicaties.

 

Risico's en veiligheidsinformatie over een borstreconstructie

De beslissing om een borstreconstructie te ondergaan is persoonlijk. U moet beslissen of het te verwachten resultaat aan uw wensen zal voldoen, en of de risico’s en mogelijke complicaties aanvaardbaar zijn.

Uw plastisch chirurg of zijn team zal U in detail de risico’s verbonden aan deze ingreep uitleggen. U zal gevraagd worden een toestemmingsformulier te ondertekenen om te verzekeren dat u de volledige procedure begrijpt alsook de risico’s en mogelijke complicaties hieraan verbonden.

De mogelijke risico's en complicaties van een borstreconstructie zijn, maar beperken zich niet tot:

 • ongunstige verlittekening: hyperpigmentatie, hypertrofie, keloïd
 • infectie
 • veranderingen in de gevoeligheid van de tepel en de borst, deze kunnen tijdelijk of definitief zijn
 • risico van anesthesie
 • bloeding (hematoom)
 • bloedklonters
 • slechte wondheling (sterk verhoogd risico bij rokers!)
 • onregelmatige vorm en contour van de borst
 • huidverkleuringen, donderder of lichter, al dan niet permanent, zwelling en kneuzing
 • schade aan diepergelegen structuren zoals zenuwen, bloedvaten, spieren en longen kunnen voorkomen en kunnen tijdelijk of definitief zijn
 • borstasymmetrie
 • vochtophoping
 • overdreven hardheid van de borst
 • borstvoeding kan onmogelijk worden
 • mogelijk afsterven van de huid of het borstweefsel waar de incisies samenkomen
 • mogelijk verlies van een deel of volledige tepel en tepelhof
 • diep veneuze trombose, hart-en longcomplicaties
 • pijn, die kan aanhouden
 • allergieën aan pleisters, hechtingsmateriaal, hechtingslijm, bloedproducten, lokale verzorgingsproducten of injecteerbare producten
 • vetweefsel diep in de huid kan afsterven (vetnecrose)
 • hechtingen kunnen irritatie van de huid veroorzaken, of naar buiten komen en moeten dan verwijderd worden
 • heringreep kan noodzakelijk zijn.

U moet zich ervan bewust zijn dat:

 • flapchirurgie als risico heeft dat de flap volledig of deels kan verloren gaan en dat een verlies van de gevoeligheid optreedt zowel ter hoogte van de donorsite als ter hoogte van de gereconstrueerde borst
 • het gebruik van implantaten als risico heeft dat kapselcontractie kan optreden en dat de implantaat kan scheuren.

Waar zal mijn operatie doorgaan?

De ingreep voor uw borstreconstructie wordt meestal uitgevoerd in een ziekenhuis, mogelijk gevolgd door een kort verblijf in het ziekenhuis en uw arts zal waarschijnlijk opteren voor een volledige verdoving.

Bepaalde opvolgingsonderzoeken kunnen ambulant uitgevoerd worden en plaatselijke verdoving met sedatie kan gebruikt worden voor bijkomende ingrepen in het dagziekenhuis (zoals tepel- en tepelhofreconstructie).

Deze beslissingen zullen gebaseerd zijn op de noden verbonden aan uw ingreep en rekening houdend met uw voorkeuren en de expertise van uw chirurg.

Zich voorbereiden op een borstreconstructie

Voorafgaand aan de operatie kan u gevraagd worden om:

 • een bloedonderzoek of een medische check-up te laten uitvoeren
 • bepaalde medicatie in te nemen of uw huidige medicatie aan te passen
 • tijdig vóór de operatie te stoppen met roken
 • het nemen van aspirine, antistollingsgeneesmiddelen, ontstekingsremmers en kruidensupplementen te vermijden omwille van het verhoogd bloedingsrisico.

Speciale instructies die u zal krijgen over:

 • wat de doen op de dag van de operatie
 • gebruik van anesthesie tijdens de ingreep
 • postoperatieve zorgen en controles.

Uw chirurg zal ook met u bespreken waar uw ingreep zal doorgaan. Een borstreconstructie kan uitgevoerd worden in een ziekenhuis, een privékliniek of in een centrum voor ambulante ingrepen.

U zal hulp nodig hebben

Indien uw ingreep ambulant uitgevoerd wordt, heeft u hulp nodig. U moet ervoor zorgen dat iemand u naar de operatie en terug brengt en ten minste de eerste nacht na de operatie bij u blijft.

De verschillende stappen in de procedure van een borstreconstructie

Wat gebeurt er tijdens een borstreconstructie?

 

Stap 1 - Anesthesie

Voor uw comfort tijdens de chirurgische ingreep wordt medicatie toegediend. Er kan gekozen worden voor intraveneuze sedatie of algemene narcose. Uw arts zal de beste keuze voor u bepalen.

Stap 2 - Er bestaan verschillende technieken

 

A. Flaptechnieken

Bij deze chirurgische techniek wordt gebruik gemaakt van lichaamseigen spierweefsel, vetweefsel en huid om een borst te reconstrueren of te bedekken.

Soms is er ten gevolge van een mastectomie of een bestralingsbehandeling te weinig weefsel over op de borstwand om een borstimplantaat te bedekken en te ondersteunen. Het gebruik van een borstimplantaat voor de reconstructie vereist bijna steeds een flaptechniek of een weefselexpander (om het weefsel te laten uitzetten).

Een TRAM-flap maakt gebruik van spierweefsel, vetweefsel en huid van de buik om een borst te reconstrueren. De flap kan gepediculeerd blijven (hij blijft verbonden met de oorspronkelijke bloedvaten) en wordt getunneld naar de pectorale regio, of is vrij (volledig los van de bloedvaten en daarna reanastomose in de ontvangerszone).

Alternatieven zijn de DIEP-flap of de SGAP-flap die de spieren behouden, met een verplaatsing van huid-en vetweefsel van de buik of de billen naar de borst, altijd volledig vrij.

Breast Rectonstruction TRAM Flap Breast Rectonstruction TRAM Flap

Een latissimus dorsi flap gebruikt spierweefsel, vetweefsel en huid van de rug dat van de rug verplaatst wordt naar de locatie waar de mastecomie plaatsvond. Deze flap is een gesteelde flap op het oorspronkelijke bloedvat.

Breast Reconstruction Latissimus Dorsi Flap Breast Reconstruction Latissimus Dorsi Flap

Soms kan deze flap de volledige borst reconstrueren, maar meestal zorgt deze techniek voor de nodige spier en huid om een borstprothese te bedekken en te ondersteunen.

Provides the support for a breast implant Provides the support for a breast implant

 

B. Weefselexpansie rekt de gezonde huid uit om een borstimplantaat te bedekken

Borstreconstructie met weefselexpansie laat een lichter herstel toe dan een operatie door middel van een flap, maar het is een procedure die meer tijd vergt.

Het vereist meerdere bezoeken aan de plastisch chirurg gedurende 4 tot 6 maanden na het plaatsen van de expander, zodat de expander langzaam kan opgevuld worden via een inwendige klep en zodat de huid kan uitrekken.

Een tweede chirurgische ingreep zal nodig zijn om de expander te verwijderen indien deze niet is ontworpen om te dienen als permanente prothese.

C. Chirurgisch plaatsen van een borstimplantaat om de borst te reconstrueren

Placement of a Breast Implant

Een borstimplantaat kan een toevoeging zijn of een alternatief voor flapchirurgie. Protheses met zoutoplossing of silicone zijn beschikbaar voor reconstructieve doeleinden.

Uw chirurg zal u helpen beslissen wat het beste is voor u. Reconstructie met enkel een implantaat vereist meestal weefselexpansie.

Laatste stap - Enten en andere technieken om een tepel en een tepelhof te creëren

Een borstreconstructie wordt vervolledigd door verschillende technieken die de tepel en het tepelhof kunnen reconstrueren.

Herstel na een borstreconstructie

Na uw operatie met een flaptechniek en/of het plaatsen van een implantaat, zullen gaas en verbanden op de wonden aangebracht worden.

Een elastisch verband of steunbeha zullen de zwelling tegengaan en de gereconstrueerde borst ondersteunen. Een fijne drain kan tijdelijk geplaatst zijn onder de huid om overtollig bloed of vocht te verwijderen.

Een pijnpomp kan gebruikt worden om de pijn te verlichten.

Er zullen u specifieke instructies gegeven worden in verband met: hoe u uw operatieve wonden dient te verzorgen na de ingreep, welke medicatie u lokaal kan gebruiken of innemen om de genezing te bevorderen en het risico op infectie te verlagen, bepaalde zaken waarvoor u op uw hoede moet zijn ter hoogte van de operatiewonden of in uw algemene toestand, en wanneer u verwacht wordt voor de opvolging bij uw plastisch chirurg.

Zorg ervoor dat u uw plastisch chirurg specifieke vragen stelt over wat u kan verwachten tijdens uw individuele herstelperiode.

 • Waar word ik naartoe gebracht na afloop van de operatie?
 • Welke medicatie zal mij worden toegediend of voorgeschreven na de operatie?
 • Zal ik verbanden / zwachtels hebben na de operatie?
  • Wanneer zullen die worden verwijderd?
 • Zal ik drains (afvoertubes met reservoir om overtollig bloed en vocht te verwijderen) dragen? Hoelang?
 • Wanneer kan ik baden en douchen?
 • Wanneer kan ik mijn normale activiteiten en sport hervatten?
 • Wanneer moet ik terugkomen voor nazorg of controles?

Het genezingsproces kan meerdere weken duren terwijl de zwelling vermindert en de vorm en positie van de borst zullen verbeteren. Blijf de instructies van uw plastisch chirurg opvolgen en ga naar de geplande opvolgingsconsultaties.

Resultaten en vooruitzichten

Het uiteindelijke resultaat van een borstreconstructie na een mastectomie kan u helpen om te gaan met de fysieke en emotionele gevolgen van de mastectomie.

Na verloop van tijd kan enige gevoeligheid in de borst terugkeren en zullen de littekens vervagen, hoewel ze nooit volledig zullen verdwijnen.

Een borstreconstructie gaat gepaard met opofferingen maar de meeste vrouwen beschouwen deze als klein vergeleken met de grote verbetering in hun levenskwaliteit en het vermogen om zich opnieuw compleet te voelen en ook zo voor de dag te komen.

Nauwkeurig onderzoek van de borst door zelfonderzoek, mammografie en andere diagnostische middelen blijft essentieel voor uw gezondheid op lange termijn.

Wanneer u naar huis gaat

Indien u kortademig bent, pijn op de de borst of hartkloppingen heeft, moet u zich onmiddellijk wenden tot uw huisarts of de spoedgevallendienst. Indien u één van deze symptomen heeft, is het mogelijk dat u opnieuw in het ziekenhuis wordt opgenomen voor behandeling.

The practice of medicine and surgery is not an exact science. Although good results are expected, there is no guarantee. In some situations, it may not be possible to achieve optimal results with a single surgical procedure and another surgery may be necessary.

Wees voorzichtig

Het opvolgen van de instructies van uw plastisch chirurg is de sleutel tot het succes van uw ingreep. Het is belangrijk dat uw chirurgische wonden niet blootgesteld worden aan extreme kracht, wrijving of beweging tijdens de genezing. Uw plastisch chirurg zal u specifieke instructies geven over hoe u voor uzelf kan zorgen.

 

Woordenlijst borstreconstructie

 • Algemene anesthesie of verdoving: medicatie en / of gas die tijdens een ingreep gebruikt wordt om pijn te vermijden en u buiten bewustzijn te brengen.
 • Areola of tepelhof: gepigmenteerde huid rond de tepel.
 • Borstaugmentatie of borstvergroting: borstvergroting door chirurgie.
 • Borstlift: wordt ook mastopexie genoemd; een heelkundige ingreep om de borsten te liften.
 • Borstverkleining of borstreductie: het chirurgisch verwijderen van borstweefsel om de borst te verkleinen.
 • DIEP flap: Deep Inferior Epigastric perforator flap die bestaat uit weefsel van de buik.
 • Donorsite: De regio op uw lichaam waar de chirurg huid, spierweefsel en vetweefsel zal preleveren om vervolgens uw borst te reconstrueren - meestal gelokaliseerd in weinig zichtbare lichaamsregio's zoals de rug, de buik en de billen.
 • Enting: een chirurgische techniek om uw tepel en tepelhof te herstellen.
 • Flaptechnieken: chirurgische technieken die gebruikt worden om uw eigen huid, spierweefsel en vetweefsel te verplaatsen en zo uw borst te reconstrueren of te bedekken.
 • Hematoom: ophoping van bloed onder de huid.
 • Intraveneuze sedatie: kalmerende middelen die toegediend worden door injectie in een ader om u te helpen ontspannen.
 • Kapselcontractuur: een verwikkeling van chirurgie met een borstprothese die voorkomt wanneer littekenweefsel, dat zich vormt rond het implantaat, vernauwt en de prothese samendrukt waardoor deze hard aanvoelt.
 • Latissimus dorsi flap techniek: een chirurgische techniek die spierweefsel, vetweefsel en huid gebruikt en deze verplaatst onder de huid van de oksel om zo de borst te reconstrueren. Deze flap blijft verbonden met zijn donorsite en bewaart zo de oorspronkelijke bloedvoorziening.
 • Lokale anesthesie of verdoving: verdoving ter hoogte van de plaats van de incisie om pijn te vermijden.
 • Mastectomie: het verwijderen van een volledige borst, typisch in het geval van borstkanker.
 • SGAP flap: Superior Gluteal Artery perforator flap die bestaat uit weefsel van de billen.
 • TRAM flap: Transverse Rectus Abdominus Musculocutaneous flap, een chirurgische techniek die spierweefsel, vetweefsel en huid aanwendt ter hoogte van uw buik om de borst te reconstrueren.
 • Weefselexpansie: een chirurgische techniek om uw eigen gezond weefsel uit te rekken en nieuwe huid te creëren zodat deze een borstprothese kan bedekken.

Vragen voor uw plastisch chirurg

Gebruik deze vragenlijst als leidraad tijdens uw consultatie:

 • Bent u een geaccrediteerd plastisch chirurg, erkend door de Belgische vereniging voor plastische chirurgie? (RIZIV-nummer eindigt op -210)
 • Volgde u specifiek een specialisatieopleiding in de plastische chirurgie?
 • Hoe lang duurde uw opleiding plastische chirurgie?
 • Waar en hoe zal mijn operatie uitgevoerd worden?
 • Is de instelling waar u werkt geaccrediteerd en zo ja, in welke instelling?
 • Ben ik een goede kandidaat voor deze ingreep?
 • Wat moet ik zelf doen om het beste resultaat te bekomen?
 • Waar en hoe zal u mijn operatie uitvoeren?
 • Welke chirurgische techniek raadt u in mijn geval aan?
 • Hoe lang duurt mijn herstel en welke hulp zal ik nodig hebben?
 • Wat zijn de risico's en complicaties verbonden aan mijn operatie?
 • Hoe worden complicaties behandeld?
 • Wat zijn mijn mogelijkheden als ik niet tevreden ben met het esthetische resultaat van mijn ingreep?
 • Kan u mij vóór en na foto's van deze ingreep tonen en welke resultaten zijn haalbaar voor mij?

Kies een chirurg die u kan vertrouwen

In plastische chirurgie zijn er vele keuzes te maken. De eerste en meest belangrijke keuze is de selectie van een plastisch chirurg waar u vertrouwen in hebt.

 • Hij / zij heeft minimum 6 jaar chirurgische opleiding waarvan minimum 3 jaar plastische chirurgie gevolgd.
 • Hij / zij is opgeleid en ervaren in alle chirurgische procedures op de borst, het lichaam, het aangezicht en reconstructieve chirurgie.
 • Hij / zij gedraagt zich volgens een strikte ethische code en maakt geen reclame.
 • Hij / zij volgt continue medische bijscholing betreffende zijn specialiteit maar ook over innovatieve technieken en standaarden voor de veiligheid van de patiënt.
 • Hij / zij is een door het RIZIV erkend specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde en heeft op zijn / haar stempel en voorschriften een nummer dat eindigt op …-210.
  Kijk na of u hem / haar kan terugvinden op de website van de RBSPS.