Royal Belgian Society

Armlift of brachioplastie

Een arm lift, ook wel brachioplastie genoemd, verandert de contouren van de bovenarm, vanaf de elleboog tot de oksel.

Wat is een armlift?

Een armlift, of brachioplastie, is een chirurgische ingreep die het onderste gedeelte van de bovenarm hervormt, dit vanaf de elleboog tot de oksel.

Schommelingen in gewicht, ouder worden en zelfs erfelijkheid kunnen ervoor zorgen dat de bovenarmen gaan hangen en er slap uitzien.

Oefeningen kunnen de onderliggende spieren van de bovenarm versterken en verbeteren, maar kunnen geen overtollige huid die zijn elasticiteit verloren is of onderliggende verzwakte weefsels en gelokaliseerde vetophopingen verminderen.

Indien de onderzijde van uw bovenarmen hangt of los of dik oogt ten gevolge van overtollige huid en vet, kan een armlift geschikt zijn voor u.

Een armlift wordt uitgevoerd om:

  • overtollige huid en vet ter hoogte van de bovenarm te verminderen
  • uw arm te hervormen waardoor deze betere contouren aanneemt
  • betere proporties van de bovenarm ten opzichte van het lichaam en een betere tonus te bekomen.

Speciale opmerking: Om uw beter voorkomen te bekomen, zal er een litteken aan de binnenzijde van uw bovenarm zichtbaar zijn.

 

Kandidaten voor een armlift

Kom ik in aanmerking?

 

Over het algemeen, is een armlift een goede optie voor u als:

  • u een significante huidlaxiteit in de bovenarm hebt
  • u een relatief stabiel gewicht heeft, en geen overgewicht
  • u gezond bent zonder medische aandoeningen die de wondheling kunnen compromitteren of de risico's van de heelkunde kunnen verhogen
  • u niet rookt
  • u een positieve ingesteldheid en realistische verwachtingen heeft.
 

De verschillende stappen in de procedure van een armlift

Wat gebeurt er tijdens een armliftoperatie?

 

Stap 1 - Anesthesie

Voor uw comfort tijdens de chirurgische ingreep wordt medicatie toegediend. Er kan gekozen worden voor intraveneuze sedatie of algemene narcose. Uw arts zal de beste keuze voor u bepalen.

Stap 2 - De incisie

De lengte en het patroon van de incisie hangt sterk af van de hoeveelheid en de plaats van het overtollige weefsel en huid, evenals van het oordeel van uw plastisch chirurg.

Incisies worden over het algemeen langs de binnenzijde of aan de rugzijde van de arm geplaatst, afhankelijk van de voorkeur van de chirurg, en kan lopen van de oksel tot juist boven de elleboog. Als er vet wordt verminderd tijdens de ingreep, wordt dit uitgesneden of door liposuctie verminderd.

  • incisie langs de binnenzijde van de arm

Arm lift Arm lift

Afhankelijk van specifieke condities, kunnen incisies beperkter zijn. Dan wordt het onderliggende weefsel versterkt met interne hechtingen. Uiteindelijk wordt de huid aangespannen over de nieuwe vorm van uw arm.

  • incisie ter hoogte van de rugzijde van de arm

Arm lift Arm lift

  • minimale incisie

Arm lift Arm lift

Stap 3 - De incisies sluiten

De incisies zullen gesloten worden met zelfresorberende hechtingen of hechtingen die verwijderd dienen te worden één tot twee weken na uw armlift.

Stap 4 - Het resultaat

De zachtere en strakkere contouren na brachioplastie zijn bijna onmiddellijk zichtbaar na de ingreep. Initieel kan het resultaat wel nog wat onduidelijk zijn door zwelling en blauwe plekken. Uw nieuw gevormde bovenarm is duidelijk verbeterd in uitzicht, maar is ook voelbaar steviger.

 

 

 

 

Herstel na een armlift

Na een armlift worden verbanden aangebracht op de incisies. Een klein buisje (drain) kan tijdelijk onder de huid geplaatst worden om het overtollige vocht te draineren.

U zal specifieke instructies krijgen: in verband met wondzorg, geneesmiddelengebruik, specifieke tekens waar u op moet letten bij het nakijken van de wonde of uw gezondheid en wanneer een post-operatieve controleraadpleging met uw plastisch chirurg gepland is. 

Zorg ervoor dat u uw plastisch chirurg specifieke vragen stelt over wat u kan verwachten tijdens uw individuele herstelperiode.

  • Waar word ik naartoe gebracht na afloop van de operatie?
  • Welke medicatie zal mij worden toegediend of voorgeschreven na de operatie?
  • Zal ik verbanden / zwachtels hebben na de operatie? Wanneer zullen die worden verwijderd?
  • Moeten er hechtingen worden verwijderd? Wanneer?
  • Wanneer kan ik mijn normale activiteiten en sport hervatten?
  • Wanneer moet ik terugkomen voor nazorg of controles?

Resultaten op lange termijn

De resultaten een armlift zijn langdurig, indien u een stabiel gewicht en een algemene goede gezondheid behoudt.

Het natuurlijke verouderingsproces zet zich verder en uw huid zal een deel van zijn stevigheid verliezen. Toch zal het grootste deel van het initiële resultaat permanent zijn.

Risico's en veiligheidsinformatie over een armlift

De beslissing om een armlift te laten uitvoeren is heel persoonlijk. U moet voor uzelf uitmaken of het te verwachten resultaat aan uw wensen zal voldoen, en of u de risico's en mogelijke complicaties aanvaardbaar vindt.

Uw plastisch chirurg en / of zijn of haar team zal de risico's die verbonden zijn met deze ingreep in detail met u bespreken. U zal gevraagd worden een toestemmingsformulier te handtekenen om te verzekeren dat u de ingreep die u zal ondergaan, de alternatieven en de meest waarschijnlijke risico's en mogelijke complicaties volledig begrijpt.

 

De mogelijke risico's en complicaties van een armlift zijn, maar beperken zich niet tot:

  • ongunstige verlittekening: hyperpigmentatie, hypertrofie, keloïd
  • bloeding (hematoom)
  • infectie
  • vochtophoping
  • risico van anesthesie
  • slechte wondheling (sterk verhoogd risico bij rokers!)
  • verlies van huid
  • bloedklonters
  • voosheid of andere gevoelsstoornissen
  • huidverkleuringen, donderder of lichter, al dan niet permanent, zwelling en kneuzing
  • asymmetrie
  • openvallen van de wonde
  • vetweefsel diep in de huid kan afsterven (vetnecrose)
  • schade aan diepergelegen structuren zoals zenuwen, bloedvaten, spieren en longen kunnen voorkomen en kunnen tijdelijk of definitief zij
  • pijn, die kan aanhouden
  • diep veneuze trombose, hart-en longcomplicaties
  • hechtingen kunnen irritatie van de huid veroorzaken, of naar buiten komen en moeten dan verwijderd worden
  • heringreep kan noodzakelijk zijn.

Deze risico’s worden met u besproken. Het is belangrijk dat u al uw vragen bespreekt met uw plastisch chirurg.

Het is belangrijk uw plastisch chirurg vragen te stellen over uw arm lift. Het is normaal dat u enige angst voelt aangaande uw ingreep. Bespreek deze gevoelens met uw chirurg.

Wanneer u naar huis gaat

Indien u kortademig bent, pijn op de de borst of hartkloppingen heeft, moet u zich onmiddellijk wenden tot uw huisarts of de spoedgevallendienst. Indien u één van deze symptomen heeft, is het mogelijk dat u opnieuw in het ziekenhuis wordt opgenomen voor behandeling.

Chirurgie en geneeskunde is geen exacte wetenschap. Hoewel goede resultaten verwacht worden, is er geen garantie. In sommige situaties is het niet mogelijk om optimale resultaten te bekomen met één enkele chirurgische procedure. Een bijkomende ingreep kan noodzakelijk zijn.

Wees voorzichtig

Het opvolgen van de instructies van uw plastisch chirurg is de sleutel tot het succes van uw ingreep. Het is belangrijk dat uw chirurgische wonden niet blootgesteld worden aan extreme kracht, wrijving of beweging tijdens de genezing. Uw plastisch chirurg zal u specifieke instructies geven over hoe u voor uzelf kan zorgen.

 

 

Wat kan u tijdens een consultatie verwachten?

Het succes en de veiligheid van een armlift hangt voor een groot deel af van uw coöperatie tijdens de consultatie en ook nadien. Er zullen u een aantal vragen gesteld worden over uw gezondheid, verwachtingen en levensstijl.

 

Wees bereid om het volgende te bespreken:

  • waarom u chirurgie wil ondergaan, wat uw verwachtingen en het gewenste resultaat zijn
  • medische voorgeschiedenis, allergieën aan medicatie en medische behandelingen
  • gebruik van huidige medicatie, vitaminen, kruidensupplementen, alcohol, tabak en drugs
  • vorige ingrepen.

Uw chirurg kan ook:

  • uw algemene gezondheidstoestand en eventuele voorafbestaande gezondheidsproblemen en risicofactoren evalueren
  • foto's nemen voor uw medisch dossier
  • de mogelijkheden bespreken en u een behandeling voorstellen
  • het mogelijke resultaat van de ingreep en de eventuele risico's en mogelijke complicaties bespreken.
 
 

Zich voorbereiden op een armlift

Voorafgaand aan de operatie kan u gevraagd worden om:

  • een bloedonderzoek of een medische check-up te laten uitvoeren
  • bepaalde medicatie in te nemen of uw huidige medicatie aan te passen
  • tijdig vóór de operatie te stoppen met roken
  • het nemen van aspirine, antistollingsgeneesmiddelen, ontstekingsremmers en kruidensupplementen te vermijden omwille van het verhoogd bloedingsrisico.

Speciale instructies die u zal krijgen over:

  • wat de doen op de dag van de operatie
  • het gebruik van verdoving tijdens de operatie
  • postoperatieve zorgen en controles.

Uw plastisch chirurg zal met u bespreken waar de ingreep plaatsvindt, meestal is dit in een ziekenhuis of in een geaccrediteerd privéziekenhuis.

U zal hulp nodig hebben

Indien uw ingreep ambulant uitgevoerd wordt, heeft u hulp nodig. U moet ervoor zorgen dat iemand u naar de operatie en terug brengt en ten minste de eerste nacht na de operatie bij u blijft.

Woordenlijst brachioplastie

  • Algemene anesthesie of verdoving: medicatie en / of gas die tijdens een ingreep gebruikt wordt om pijn te vermijden en u buiten bewustzijn te brengen.
  • Armlift: een chirurgische procedure, ook gekend als brachioplastie, om hangende bovenarmen te corrigeren.
  • Axilla: oksel.
  • Brachioplastie: een chirurgische procedure, ook gekend als armlift om hangende bovenarmen te corrigeren.
  • Hematoom: ophoping van bloed onder de huid.
  • Huidlaxiteit: mate van losse huid.
  • Intraveneuze sedatie: kalmerende middelen die toegediend worden door injectie in een ader om u te helpen ontspannen.
  • Liposuctie: chirurgische procedure waarbij onderhuids vet weggezogen wordt om vetophopingen te verminderen.
  • Lokale anesthesie of verdoving: medicatie wordt tijdens een operatie rechtstreeks op de plaats van de incisie ingespoten om pijn te vermijden.
  • Suturen of hechtingen: steken die gebruikt worden door chirurgen om huid en weefsels tesamen te houden.
 

Vragen voor uw plastisch chirurg

Gebruik deze vragenlijst als leidraad tijdens uw consultatie:

  • Bent u een geaccrediteerd plastisch chirurg, erkend door de Belgische vereniging voor plastische chirurgie? (RIZIV-nummer eindigt op -210)
  • Volgde u specifiek een specialisatieopleiding in de plastische chirurgie?
  • Hoe lang duurde uw opleiding plastische chirurgie?
  • Ben ik een goede kandidaat voor deze ingreep?
  • Wat wordt van mij verwacht om een zo goed mogelijk resultaat te bekomen?
  • Waar en hoe zal u de abdominoplastie uitvoeren?
  • Welke chirurgische techniek raadt u me aan?
  • Hoe lang duurt mijn herstel, en welke hulp heb ik nodig?
  • Wat zijn risico’s of complicaties verbonden aan deze procedure?
  • Hoe worden complicaties behandeld?
  • Wat kan ik in de toekomst verwachten van mijn lichaam?
  • Wat zijn de mogelijkheden indien ik niet tevreden ben na de procedure?
  • Hebt u voor en na foto’s van borstvergrotingen die ik kan bekijken en wat mag ik verwachten als resultaat?
 

Kies een chirurg die u kan vertrouwen

In plastische chirurgie zijn er vele keuzes te maken. De eerste en meest belangrijke keuze is de selectie van een plastisch chirurg waar u vertrouwen in hebt.

  • Hij / zij heeft minimum 6 jaar chirurgische opleiding waarvan minimum 3 jaar plastische chirurgie gevolgd.
  • Hij / zij is opgeleid en ervaren in alle chirurgische procedures op de borst, het lichaam, het aangezicht en reconstructieve chirurgie.
  • Hij / zij gedraagt zich volgens een strikte ethische code en maakt geen reclame.
  • Hij / zij volgt continue medische bijscholing betreffende zijn specialiteit maar ook over innovatieve technieken en standaarden voor de veiligheid van de patiënt.
  • Hij / zij is een door het RIZIV erkend specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde en heeft op zijn / haar stempel en voorschriften een nummer dat eindigt op …-210.
    Kijk na of u hem / haar kan terugvinden op de website van de RBSPS.