Royal Belgian Society

Borstvergroting

Borstvergroting, of ook wel borstaugmentatie genoemd, is het gebruiken van implantaten om aan uw verlangen tot vollere borsten te voldoen of om uw borstvolume te herstellen nadat u bent afgevallen of zwanger bent geweest.

Wat is borstvergrotende heelkunde?

Borstvergroting, of ook wel borstaugmentatie genoemd, is het chirurgisch plaatsen van borstimplantaten om het volume en de projectie van de borsten te vergroten of om een aanzienlijke mate van asymmetrie tussen de twee borsten te verbeteren.

Klinisch wordt de procedure borstvergrotende mammaplastie genoemd en wordt esthetisch gebruikt om:

 • natuurlijke kleine borsten te vergroten
 • het verloren borstvolume na zwangerschap, na borstvoeding of na gewichtsverlies te herstellen
 • een betere symmetrie te bekomen wanneer de borsten verschillend zijn in grootte en vorm.

Borstvergroting vůůr en na

Als u ontevreden bent over uw cupmaat, dan kan u een borstvergroting overwegen. Een borstvergroting kan:

 • het volume van uw borsten vergroten
 • de projectie van uw borsten verhogen
 • uw lichaam in evenwicht brengen
 • uw zelfbeeld en zelfvertrouwen verbeteren.

Ook wel borstaugmentatie genoemd, omvat deze procedure het gebruik van implantaten om te voldoen aan uw verlangen tot grotere borsten of om het borstvolume te herstellen nadat u bent afgevallen of zwanger bent geweest.

Implantaten kunnen ook gebruikt worden om een borst te reconstrueren na een borstamputatie of verwonding.

Wat het niet doet

Een borstvergroting zal geen ernstig afhangende borsten corrigeren. Als u wilt dat uw borsten er voller uitzien en gelift worden, dan is samen met een borstvergroting ook een borstlift nodig.

Een borstlift kan meestal tijdens dezelfde operatie gedaan worden als uw borstvergroting of kan een tweede operatie vereisen. Uw plastisch chirurg zal u helpen bij het maken van deze keuze.

Is het de juiste ingreep voor mij?

Een borstvergroting ondergaan is een persoonlijke keuze. Dit is een ingreep die men voor zichzelf laat uitvoeren en niet om andermans wensen te vervullen of om een ideaalbeeld te proberen nastreven. Fotoís van borstvergrotingen die gedaan werden door een erkend plastisch chirurg kunnen u helpen bij het maken van uw keuze.

Een borstvergroting is een goede optie voor u als:

 • u in goede fysieke gezondheid bent
 • u realistische verwachtingen hebt
 • uw borsten volledig ontwikkeld zijn
 • u zich stoort aan het gevoel te kleine borsten te hebben
 • u ongelukkig bent doordat uw borsten hun vorm en volume verliezen na de zwangerschap, na gewichtsverlies of door de leeftijd
 • uw borsten verschillen in grootte of vorm
 • ťťn of beide borsten niet normaal ontwikkeld zijn.

Zich voorbereiden op een borstvergrotingsoperatie

Na het opzoeken van de belangrijkste dingen over een borstvergroting willen veel patiŽnten weten wat ze kunnen verwachten voor de operatie.

Voorafgaand aan de operatie kan u gevraagd worden om:

 • een bloedonderzoek of een medische check-up te laten uitvoeren
 • bepaalde medicatie in te nemen of uw huidige medicatie aan te passen
 • een mammografie te laten uitvoeren voor en na de ingreep om mogelijke veranderingen later gemakkelijker te kunnen beoordelen
 • tijdig vůůr de operatie te stoppen met roken
 • het nemen van aspirine, antistollingsgeneesmiddelen, ontstekingsremmers en kruidensupplementen te vermijden omwille van het verhoogd bloedingsrisico.

Speciale instructies die u zal krijgen over:

 • wat de doen op de dag van de operatie
 • postoperatieve zorgen en controles.

U zal hulp nodig hebben

Indien uw ingreep ambulant uitgevoerd wordt, heeft u hulp nodig. U moet ervoor zorgen dat iemand u naar de operatie en terug brengt en ten minste de eerste nacht na de operatie bij u blijft.

Risico's en veiligheidsinformatie over een borstvergroting

De beslissing om een borstvergroting te ondergaan is uiterst persoonlijk. U moet beslissen of het te verwachten resultaat aan uw wensen zal voldoen, en of de risicoís en mogelijke complicaties aanvaardbaar zijn.

Uw plastisch chirurg of andere leden van zijn team zullen u in detail de risicoís verbonden aan deze ingreep uitleggen. U zal gevraagd worden een ďinformed consentĒ (een toestemmingsformulier) te ondertekenen om te verzekeren dat u de volledige procedure begrijpt alsook de risicoís en mogelijke complicaties hieraan verbonden.

De risicoís verbonden aan borstimplantaten en complicaties na de borstvergroting kunnen de volgende zijn:

 • ongunstige littekenvorming
 • bloeding (hematoom)
 • infectie
 • slechte heling van de incisies
 • een verandering in tepel-of borstgevoeligheid, deze kan tijdelijk of permanent zijn
 • kapselcontractuur, wat betekent dat er littekenweefsel dat zich vormt rond het implantaat, vernauwt
 • het verplaatsen of draaien van een implantaat (voor anatomische implantaten)
 • een borst die kouder aanvoelt
 • het lekken of scheuren van een implantaat
 • een oneffen huidoppervlak over het implantaat
 • risico's verbonden aan de verdoving
 • vochtophoping
 • diep veneuze trombose, hart-en longproblemen
 • bloedklonters
 • allergie op kleefpleisters, op hechtingsmateriaal of hechtingslijm, bloedproducten, lokale verzorgingsproducten of injecteerbare producten
 • pijn die kan aanhouden
 • heringreep kan noodzakelijk zijn.

Alhoewel er mogelijke complicaties zouden kunnen optreden door borstimplantaten, tasten ze de algemene gezondheid van de borst niet aan. Zorgvuldig nakijken van wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd door onafhankelijke studiegroepen, heeft geen verband kunnen aantonen tussen borstimplantaten en auto-immune of andere systeemziekten.

Andere belangrijke aandachtspunten:

 • er kan niet gegarandeerd worden dat borstimplantaten levenslang in perfecte staat blijven, in de toekomst kan een ingreep nodig zijn om een of beide implantaten te vervangen
 • zwangerschap, gewichtsverlies en menopauze kunnen gedurende het leven een invloed hebben op het uitzicht van vergrote borsten.

De verschillende stappen in de procedure van een borstvergroting

Wat gebeurt er tijdens een borstvergroting?

Stap 1 - Anesthesie

Voor uw comfort tijdens de chirurgische ingreep wordt medicatie toegediend. Er kan gekozen worden voor intraveneuze sedatie of algemene narcose. Uw arts zal de beste keuze voor u bepalen.

Stap 2 - De incisie

Incisies worden gemaakt in weinig opvallende plekken om de zichtbare littekens tot een minimum te beperken. U en uw plastisch chirurg zullen bespreken welke incisies gepast zijn voor uw verlangde resultaat. De opties zijn:

 • Een inframammaire incisie onder de borst

Inframammary incision

 • Een transaxillaire incisie in de oksel

Transaxillary incision

 • Een peri-areolaire incisie rondom de tepelhof

Periareolar incision

Incisies kunnen variŽren volgens de implantaat, de graad van de gewenste borstvergroting, uw persoonlijke anatomie en de voorkeur van u en de chirurg.

Stap 3 - Keuze van implantaat: protheses met zoutoplossingen of protheses met siliconen?

Grootte en volume van borsten zijn belangrijk, dus wees eerlijk en openhartig over uw verwachtingen wanneer u met uw chirurg spreekt.

Type en grootte van implantaat zullen ook gekozen worden op basis van uw verlangde toename in volme maar vooral op basis van uw borstanatomie, huidelasticiteit en lichaamstype.

Opties voor borstimplantaten

Protheses met zoutoplossing zijn gevuld met steriel zout water. Ze kunnen gevuld worden met variŽrende concentraties zout wat een invloed kan hebben op de vorm, stevigheid en het aanvoelen van de borst. Indien de implantaat met zoutoplossing zou lekken, zal de implantaat samenvallen en zal het zout geabsorbeerd worden en op natuurlijke wijze uit het lichaam uitgestoten worden.

Borstimplantaten met siliconen zijn gevuld met een elastische gel. De gel voelt aan en beweegt zoals natuurlijke borstweefsel. Als de implantaat lekt, kan de gel in de implantaat blijven of kan deze ontsnappen uit het borstimplantaatzakje. Een lekkende implantaat die gevuld is met siliconen, kan niet samenvallen. Als u voor deze implantaten kiest, dan moet u uw plastisch chirurg mogelijks regelmatig bezoeken om te controleren of de implantaten naar behoren werken. Een echografie of MRI kan de toestand van borstimplantaten nagaan.

Producenten van implantaten brengen geregeld nieuwe types en stijlen implantaten op de markt, andere opties kunnen dus mogelijk zijn.

Stap 4 - Inbrengen en plaatsen van het borstimplantaat

Nadat de incisie gemaakt is, wordt een borstimplantaat in een holte geplaatst,

 • ofwel onder de pectoralis-spier van de borst (submusculaire plaatsing)
 • ofwel meteen onder het borstweefsel, bovenop de pectoralis-spier (submammaire of subglandulaire plaatsing)

De methode van inbrengen en plaatsen van implantaten hangt af van het type implantaat, de gewenste vergroting, uw lichaamstype en de aanbevelingen van uw chirurg.


Submuscular and Subglandular Breast Implant Placement

Stap 5 - De incisies sluiten

De incisies worden gesloten met hechtingen in verschillende lagen in het borstweefsel en met hechtingen of chirurgische tape om de huid te sluiten. Na verloop van tijd zullen de incisielijnen minder zichtbaar worden.

Stap 6 - Het resultaat

Het resultaat van een borstvergroting is onmiddellijk zichtbaar. Na verloop van tijd zal de post-operatieve zwelling verminderen en zullen incisielijnen minder zichtbaar worden. De tevredenheid met uw nieuwe figuur zou moeten toenemen naarmate uw herstel vordert en u zich bewust wordt van de bereikte doelstelling om vollere borsten te hebben.

Herstel na een borstvergroting

Veel patiŽnten hebben vragen over het herstel na een borstvergroting. Hoewel veel factoren een rol spelen in de duur van het herstel na een borstvergroting, moet u waarschijnlijk rekening houden met een post-heelkundige herstelduur van 24 tot 48 uur, een bijkomend aantal dagen van verminderde activiteit en zal u waarschijnlijk gedurende een aantal weken last hebben van pijn en zwelling.

Beweging en normale activiteiten kunnen hervat worden na goedkeuring van uw plastisch chirurg. Na verloop van tijd, zal de post-operatieve zwelling verminderen en zullen incisielijnen minder zichtbaar worden.

U zal specifieke instructies krijgen: in verband met wondzorg, geneesmiddelengebruik, specifieke tekens waar u op moet letten bij het nakijken van de wonde of uw gezondheid en wanneer een post-operatieve controle raadpleging met uw plastisch chirurg gepland is.

Zorg ervoor dat u uw plastisch chirurg specifieke vragen stelt over wat u kan verwachten tijdens uw individuele herstelperiode.

 • Waar word ik naartoe gebracht na afloop van de operatie?
 • Welke medicatie zal mij worden toegediend of voorgeschreven na de operatie?
 • Zal ik verbanden / zwachtels hebben na de operatie? Wanneer zullen die worden verwijderd?
 • Moeten er hechtingen worden verwijderd? Wanneer?
 • Wanneer kan ik mijn normale activiteiten en sport hervatten?
 • Wanneer moet ik terugkomen voor nazorg of controles?

Wanneer u naar huis gaat

Indien u kortademig bent, pijn op de de borst of hartkloppingen heeft, moet u zich onmiddellijk wenden tot uw huisarts of de spoedgevallendienst. Indien u ťťn van deze symptomen heeft, is het mogelijk dat u opnieuw in het ziekenhuis wordt opgenomen voor behandeling.

Chirurgie en geneeskunde is geen exacte wetenschap. Hoewel goede resultaten verwacht worden, is er geen garantie. In sommige situaties is het niet mogelijk om optimale resultaten te bekomen met ťťn enkele chirurgische procedure. Een bijkomende ingreep kan noodzakelijk zijn.

Wees voorzichtig

Het opvolgen van de instructies van uw plastisch chirurg is de sleutel tot het succes van uw ingreep. Het is belangrijk dat uw chirurgische wonden niet blootgesteld worden aan extreme kracht, wrijving of beweging tijdens de genezing. Uw plastisch chirurg zal u specifieke instructies geven over hoe u voor uzelf kan zorgen.

Resultaten van een borstaugmentatie

Het resultaat van uw borstvergroting zal lange tijd meegaan. U zal zich comfortabeler voelen in bepaalde kleding en zwemkledij. Zoals veel vrouwen die een borstvergroting hebben gehad, zal u mogelijks ook een groter zelfvertrouwen hebben.

De implantaten kunnen vervangen of nagezien moeten worden

Het is belangrijk om te weten dat na het krijgen van borstimplantaten, de resultaten niet permanent zijn en dat de implantaten aan vervanging kunnen toe zijn tijdens het verdere leven. U moet zich verwachten aan toekomstige consultaties met uw plastisch chirurg om veranderingen in uw borsten te bespreken.

Na verloop van tijd kunnen uw borsten veranderen ten gevolge van ouderdom, gewichtsschommelingen, hormonale factoren en zwaartekracht. Indien u na een periode van jaren ontevreden wordt met het uiterlijk van uw borsten, kan u ervoor kiezen een borstlift of implantaatvervanging te ondergaan voor een meer jeugdig contour.

Blijf de adviezen van uw plastisch chirurg opvolgen om de best mogelijke resultaten na de borstvergroting te bekomen en ga naar de controleconsultaties zoals afgesproken.

Wat kan u tijdens een consultatie verwachten?

Het succes en de veiligheid van een borstvergroting hangt voor een groot deel af van uw coŲperatie tijdens de consultatie en ook nadien.

Door actief betrokken te zijn tijdens uw consultatie over borstvergroting, kan u problemen, zorgen en vragen hebben die u direct aan uw plastisch chirurg kan voorleggen.

Er zullen u een aantal vragen gesteld worden over uw gezondheid, verwachtingen en levensstijl.

Wees bereid om het volgende te bespreken:

 • waarom u chirurgie wil ondergaan, wat uw verwachtingen en het gewenste resultaat zijn
 • medische voorgeschiedenis, allergieŽn aan medicatie en medische behandelingen
 • gebruik van huidige medicatie, vitaminen, kruidensupplementen, alcohol, tabak en drugs
 • vorige ingrepen
 • familiale geschiedenis van borstkanker en resultaten van eventuele vroegere mammografieŽn of borstbiopsieŽn.

Uw chirurg kan ook:

 • uw algemene gezondheidstoestand en eventuele voorafbestaande gezondheidsproblemen en risicofactoren evalueren
 • uw borsten onderzoeken en grootte, vorm, huidkwaliteit en positie van de tepels en het tepelhof opmeten
 • foto's nemen voor uw medisch dossier
 • de mogelijkheden bespreken en u een behandeling voorstellen
 • het mogelijke resultaat van de ingreep en de eventuele risico's en mogelijke complicaties bespreken
 • u de manier van verdoving uitleggen die gebruikt wordt voor een borstvergroting.Woordenlijst borstaugmentatie

 • Algemene anesthesie of verdoving: medicatie en / of gas die tijdens een ingreep gebruikt wordt om pijn te vermijden en u buiten bewustzijn te brengen.
 • Areola of tepelhof: gepigmenteerde huid rond de tepel.
 • Borstaugmentatie of borstvergroting: borstvergroting door chirurgie.
 • Borstprothesen: prothesen om de grootte van de borst te verbeteren of om de borst te reconstrueren. Deze kunnen gevuld zijn met zoutwater of silicone.
 • Echografie: een diagnostisch onderzoek dat hoogfrequente geluidsgolven in het lichaam projecteert en de teruggekaatste golven visueel weergeeft.
 • Kapselcontractuur: een verwikkeling van chirurgie met een borstprothese die voorkomt wanneer littekenweefsel, dat zich vormt rond het implantaat, vernauwt en de prothese samendrukt waardoor deze hard aanvoelt.
 • Hematoom: ophoping van bloed onder de huid.
 • Implantaten met zoutoplossing: borstimplantaten die gevuld zijn met zoutwater.
 • Implantaten met siliconen: borstimplantaten die gevuld zijn met een elastische gel.
 • Inframammaire incisie: insnede in de plooi onder de borst.
 • Intraveneuze sedatie: kalmerende middelen die toegediend worden door injectie in een ader om u te helpen ontspannen.
 • Lokale anesthesie of verdoving: verdoving ter hoogte van de plaats van de incisie om pijn te vermijden.
 • Mammografie: rŲntgenfoto van de borst.
 • MRI (Magnetic Resonance Imaging) of NMR: een pijnloos onderzoek om weefsels te bekijken, vergelijkbaar met een rŲntgenopname.
 • Peri-areolaire incisie: een incisie op de rand van de tepelhof.
 • Submammaire of subglandulaire plaatsing: borstimplantaten die meteen onder het borstweefsel geplaatst worden, bovenop de pectoralisspier van de borst.
 • Submusculaire of subpectorale plaatsing: borstimplantaten die onder de pectoralisspier worden geplaatst, die tussen het borstweefsel en de borstwand ligt.
 • Suturen of hechtingen: steken die gebruikt worden door chirurgen om huid en weefsels tesamen te houden.
 • Transaxillaire incisie: een incisie die gemaakt wordt in de okselregio.

Vragen voor uw plastisch chirurg

Gebruik deze vragenlijst als leidraad tijdens uw consultatie:

 • Bent u een geaccrediteerd plastisch chirurg, erkend door de Belgische vereniging voor plastische chirurgie? (RIZIV-nummer eindigt op -210)
 • Volgde u specifiek een specialisatieopleiding in de plastische chirurgie?
 • Hoe lang duurde uw opleiding plastische chirurgie?
 • Waar en hoe zal mijn operatie uitgevoerd worden?
 • Is de instelling waar u werkt geaccrediteerd en zo ja, in welke instelling?
 • Ben ik een goede kandidaat voor deze ingreep?
 • Wat wordt van mij verwacht om een zo goed mogelijk resultaat te bekomen?
 • Waar en hoe zal u de borstvergroting uitvoeren?
 • Welke chirurgische techniek raadt u me aan? Welke vorm, grootte, incisielijnen en lokalisatie van prothese zijn aangeraden voor mij?
 • Hoeveel bijkomende operaties voor de implantaten kan ik verwachten tijdens mijn verdere leven?
 • In welke mate wordt mijn vermogen om borstvoeding te geven aangetast?
 • Hoe zullen mijn borsten er uitzien als ik ervoor kies de implantaten te laten verwijderen in de toekomst zonder dat ze vervangen worden?
 • Hoe lang duurt mijn herstel, en welke hulp heb ik nodig?
 • Wat zijn risicoís of complicaties verbonden aan deze procedure?
 • Hoe worden complicaties behandeld?
 • Wat kan ik in de toekomst verwachten van mijn lichaam? En na zwangerschap? Na borstvoeding?
 • Wat zijn de mogelijkheden indien ik niet tevreden ben na de procedure?
 • Hebt u voor en na fotoís van borstvergrotingen die ik kan bekijken en wat mag ik verwachten als resultaat?

Kies een chirurg die u kan vertrouwen

In plastische chirurgie zijn er vele keuzes te maken. De eerste en meest belangrijke keuze is de selectie van een plastisch chirurg waar u vertrouwen in hebt.

 • Hij / zij heeft minimum 6 jaar chirurgische opleiding waarvan minimum 3 jaar plastische chirurgie gevolgd.
 • Hij / zij is opgeleid en ervaren in alle chirurgische procedures op de borst, het lichaam, het aangezicht en reconstructieve chirurgie.
 • Hij / zij gedraagt zich volgens een strikte ethische code en maakt geen reclame.
 • Hij / zij volgt continue medische bijscholing betreffende zijn specialiteit maar ook over innovatieve technieken en standaarden voor de veiligheid van de patiŽnt.
 • Hij / zij is een door het RIZIV erkend specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde en heeft op zijn / haar stempel en voorschriften een nummer dat eindigt op Ö-210.
  Kijk na of u hem / haar kan terugvinden op de website van de RBSPS.