Royal Belgian Society

Gestandaardiseerd aanvraagformulier voor de vergoeding van borstreductie

Gelieve kennis te willen nemen van de†nieuwe reglementering die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 9 mei 2016, betreffende†de aanvragen tot terugbetaling van borstreducties.
Dit treedt in werking vanaf 1 juni 2016.

Download hier het formulier in het Nederlands / Frans.