Royal Belgian Society

Nieuws

20.12.2015

Tax shift: binnenkort BTW op religieuze besnijdenis of op bezoek aan psycholoog?

Brussel, 20 december 2015 - De regering Michel voert vanaf 1 januari 2016 BTW op esthetische chirurgie in. De beroepsvereniging voor plastische, esthetische en reconstructieve chirurgie (RBSPS) had vorig jaar, meteen na het bekendmaken van dit voornemen in het regeerakkoord, reeds ernstige kanttekeningen geplaatst bij de wenselijkheid van deze maatregel en ook bij de praktische haalbaarheid ervan. Vanaf het begin drongen we aan op spoedig overleg. Het heeft geduurd tot 13 november 2015, dit is 46 dagen voor de inwerkingtreding van de wet, vooraleer we voor het eerst vernamen hoe de regering denkt deze nieuwe belasting in te voeren. Wat we vernamen bevestigt onze vrees: wat de regering wil is niet alleen medisch en maatschappelijk niet wenselijk, het is ook surrealistisch vanuit praktisch oogpunt.

Lees verder.