Royal Belgian Society

Types borstreconstructie

Eťn van de eerste beslissingen die een patiŽnte in overleg met haar plastisch chirurg moet nemen, betreft het type borstreconstructie dat zij zal ondergaan. De reconstructie kan tijdens de operatie waarbij de tumor wordt weggenomen of op een later tijdstip plaatsvinden. Doorgaans wordt de reconstructie uitgevoerd ofwel met een implantaat
ofwel met lichaamseigen weefsel. Deze laatste techniek wordt vaak flapreconstructie of reconstructie door middel van het overbrengen van een huidflap genoemd.

Bij de keuze van de reconstructietechniek dient rekening gehouden te worden met het type borstamputatie, de kankerbehandeling en de lichaamsbouw van de vrouw.

Onmiddellijke versus laattijdige borstreconstructie

De beslissing om een reconstructie tijdens de operatie waarbij de tumor wordt weggenomen of op een later tijdstip uit te voeren, dient u voor uw operatie te nemen in samenspraak met uw plastisch chirurg. Dit is ook afhankelijk van uw risicofactoren, de resultaten van uw biopsie en andere behandelingen die u nog zal ondergaan.

 • Onmiddellijke reconstructie

  Een reconstructie van dit type begint tijdens de operatie waarbij de tumor wordt weggenomen. Dit is trouwens de optie die aan de meeste vrouwen voorgesteld wordt.

  Voordelen
  De patiŽnte ontwaakt met een minder uitgesproken vervorming van de borst en de reconstructie is dan al goed gevorderd. Dit type reconstructie biedt dus vooral een psychologisch en esthetisch voordeel.

  Nadelen
  Heel wat vrouwen vinden de langere duur van de operatie en van het herstel het grootste nadeel van een onmiddellijke reconstructie. Bovendien kan de eventuele bestralingstherapie volgend op de operatie schadelijk zijn voor de kwaliteit van de gereconstrueerde borst.


 • Laattijdige reconstructie

  Hoewel sommige patiŽntes het emotioneel moeilijk vinden om gedurende een lange periode of een periode van ongekende duur zonder borst(en) door het leven te gaan, menen toch heel wat vrouwen dat een laattijdige reconstructie hen de tijd geeft om zich te concentreren op de behandeling en de zoektocht naar het type reconstructie dat het best aan hun behoeften beantwoordt. De verschillende technieken die verder op deze website toegelicht worden, kunnen ook bij hen toegepast worden, rekening houdende met de vereisten verbonden aan bepaalde chirurgische technieken. Daarnaast kunnen er bij sommige patiŽntes ook aanwijzingen zijn dat de ziekte zich in een vergevorderd stadium bevindt of kan in het kader van hun behandelingsplan bestraling nodig zijn. Een laattijdige reconstructie kan dan in sommige gevallen toelaten om deze bijkomende behandeling sneller uit te voeren.