Royal Belgian Society

Welkom op de website van de RBSPS.
Officieel portaal van de plastische chirurgie in België.

- U bevindt zich nu in het “professionele” gedeelte van de website. Twee andere secties zijn respectievelijk bestemd voor het “grote publiek“ en voor de pers.

- In dit gedeelte vindt u niet alleen inlichtingen over onze wetenschappelijke activiteiten (congressen en vergaderingen), maar verneemt u ook wat de standpunten zijn die de RBSPS inneemt in de grote maatschappelijke debatten waarbij onze discipline betrokken is (zie rubriek “info”).

- Wij wijzen de erkende of in opleiding zijnde Belgische en Luxemburgse plastische chirurgen erop dat hun inschrijving op het portaal van de plastische chirurgie in België volledig op vrijwillige basis geschiedt. Alleen de erkende en in België praktiserende plastische chirurgen (leden en niet-leden van de RBSPS) zullen hun naam terugvinden in de voor het grote publiek bestemde lijsten in de rubriek “vind een chirurg”. Alle ingeschreven (erkende of in opleiding zijnde) chirurgen ontvangen de nieuwsbrieven van de RBSPS en de Beroepsvereniging.

- De buitenlandse artsen die informatie wensen te verkrijgen over het uitoefenen van plastische chirurgie in België kunnen de rubrieken “opleidingscentra” en “info” consulteren.

- Over het taalgebruik: de meeste informatie die u op deze website vindt, is opgesteld in drie talen (Nederlands, Frans en Engels). Om praktische redenen is de informatie die specifiek bestemd is voor de beroepsbeoefenaars en voor de leden van de Vereniging echter vaak alleen in het Engels opgesteld.

 

Onze agenda

Website inschrijving

Vrijwillige inschrijving voor Belgische en Luxemburgse plastische chirurgen, erkend of in opleiding.

Ik ben al ingeschreven!

Een chirurg vinden


Sponsors précédents
Sponsors suivants