Royal Belgian Society

Opleidingscentra

- In BelgiŽ is de officiŽle erkenning van de titel van Geneesheer-Specialist in de Plastische, Reconstructieve en Esthetische Geneeskunde bij de ministeriŽle besluiten van 18 juli 1979 en 12 december 2002 onderworpen aan de goedkeuring van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.

- Momenteel is voor een volledige opleiding vereist dat, na het behaald hebben van een in BelgiŽ erkend diploma Doctor in de Geneeskunde (7 jaar), minimaal twee jaar stage wordt doorgebracht in een erkende stagedienst Algemene Chirurgie, gevolgd door minimaal 4 jaar in een erkende stagedienst Plastische Chirurgie. De stagediensten (opleidingscentra) worden door het ministerie erkend op basis van kwalitatieve en kwantitatieve criteria, die in hetzelfde ministerieel besluit staan beschreven.

- De controle van de opleiding van de kandidaat-specialisten en van de opleidingscentra waarin ze hun stages doorbrengen berust bij de Erkenningscommissie van de FOD, die bestaat uit een Nederlandstalige kamer en een Franstalige kamer.
Het Collegium Chirurgicum Plasticum, dat ontstaan is in de schoot van de Belgische Vereniging voor Plastische Chirurgie, staat in voor de jaarlijkse toetsing van de kennis van de kandidaat-specialisten onder de vorm van nationaal georganiseerde examens.