Royal Belgian Society

Welkom op de website van de RBSPS.
Officieel portaal van de plastische chirurgie in België.

- U bevindt zich nu in het gedeelte van de website dat bestemd is voor de pers en de media. Twee andere secties zijn respectievelijk bestemd voor het “grote publiek” en voor de professionnals (de chirurgen).
In dit gedeelte vindt u de standpunten terug die de RBSPS inneemt m.b.t. de grote maatschappelijke debatten waarbij onze discipline betrokken is (zie rubriek “infos”).

- U vindt hier ook een heleboel informatie over de definities, de uitoefening van de discipline, de grote discussiethema’s enz. Wanneer wij de media raadplegen, treffen wij tot onze verrassing immers vaak onnauwkeurigheden, fouten en zelfs onwaarheden aan, die afbreuk doen aan het professionalisme van krantenartikels, interviews e.d..

- Bij wijze van voorbeeld is het interessant om vast te stellen hoeveel verwarring er bestaat tussen eenvoudige begrippen als “plastische chirurgie”, “esthetische chirurgie”, “esthetische geneeskunde”, “reconstructieve chirurgie” enz. Het moet gezegd dat de zaken niet zo eenvoudig zijn als ze op het eerste zicht lijken.

- Om die reden proberen wij de professionals van de media een leidraad te bieden, niet om hen te beïnvloeden, maar om hen materiaal ter hand te stellen dat hen kan helpen om doortimmerde en ernstige dossiers samen te stellen.

- De (chirurgische of niet-chirurgische) medische esthetiek is in de loop der jaren bij uitstek een heus societygebeuren geworden. De media in de ruime zin van het woord zijn geen “onschuldige spelers” in deze evolutie. Wij zijn dan ook van mening dat het belangrijk is ons te concentreren op bepaalde fundamentele principes die we graag willen delen met de media.

Onze persmappen