Royal Belgian Society

Inleiding

- Op de volgende pagina’s vindt u informatie over bepaalde plastisch-chirurgische ingrepen. De beschrijvingen van de heelkundige ingrepen zijn samengevat en louter indicatief. De gegeven informatie kan immers in geen enkel opzicht in de plaats worden gesteld van een raadpleging bij een plastisch chirurg. De plastische chirurg is als enige in staat om u bij te staan bij de beslissing omtrent uw behandeling. Hij moet u ondervragen en onderzoeken, de operatieve indicaties (of contra-indicaties) vaststellen op basis van alle elementen waar hij bij het einde van de raadpleging over beschikt. Hij zal u tevens de voordelen, nadelen en eventuele ongemakken, alsook de praktische modaliteiten van de gekozen chirurgische werkwijze uitleggen. Na elke beschrijving vindt u links naar externe websites, deze websites kunnen u extra informatie verschaffen, en worden door de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie onderschreven.

- Belangrijke vraag: worden de plastisch-chirurgische ingrepen in België vergoed door de sociale zekerheid (RIZIV en ziekenfondsen) en / of door de “aanvullende verzekeringen”?

  • Mogen we er eerst nog eens op wijzen dat de plastische chirurgie uit twee ‘subdisciplines’ bestaat: de reconstructieve en de esthetische chirurgie.
  • In de regel worden de reconstructieve chirurgische ingrepen vergoed door de sociale zekerheid en de esthetische ingrepen niet. Er bestaat echter een reeks ‘randoperaties’, die zich in de grijze zone tussen de twee subdisciplines bevinden en die, in bepaalde omstandigheden, worden terugbetaald. Vaak gebeurt dit nadat de adviserend geneesheer van het ziekenfonds zijn toestemming heeft gegeven.
  • Hou er rekening mee dat de door de sociale zekerheid (RIZIV en ziekenfondsen) gebruikte terugbetalingsregels voor plastisch-chirurgische ingrepen niet dezelfde zijn als de regels van de doorgaans strengere privé-verzekeringen. Aarzel niet om u te informeren bij uw verzekeraar en u te laten bijstaan door uw chirurg.