Royal Belgian Society

Instellingen buiten het ziekenhuis

- Eigenaardig genoeg bestaat er momenteel geen enkele norm voor instellingen buiten het ziekenhuis waar esthetische chirurgie wordt uitgevoerd. Dat heeft twee gevolgen:

  • Het eerste is dat sommige practici zich verplicht zien hun centrum te laten "accrediteren" door buitenlandse instanties (ISO, AAAAFSÖ) om te bewijzen dat dit centrum beantwoordt aanÖ buitenlandse veiligheidsnormen.
  • Het tweede gevolg is dat centra die er gevaarlijke, of op zijn minst twijfelachtige, praktijken op nahouden niets in de weg wordt gelegd.

- De RBSPS is van oordeel dat instellingen buiten de ziekenhuizen van overheidswege aan architecturale, functionele, organisatorische en materiŽle normen moeten worden onderworpen, volgens een hiŽrarchisch schema op meerdere niveaus die worden bepaald door het gecombineerde belang van chirurgische procedures en het soort anesthesie die er worden toegepast. Dit systeem bestaat onder meer in de Verenigde Staten en werkt goed.

- Anderzijds is de RBSPS sterk gekant tegen de idee om aan instellingen buiten ziekenhuizen exact dezelfde regels op te leggen als aan ziekenhuizen (voornamelijk administratieve voorschriften). Dat zou instellingen van hoge kwaliteit doen verdwijnen, ten voordele van de klassieke ziekenhuizen, die niet bij machte zouden zijn om de extra patiŽnten op te vangen.