Royal Belgian Society

"Chirurgisch toerisme"

- Dit is een fenomeen waar we sinds enkele jaren mee geconfronteerd worden door de opmars van nieuwe informatietechnologieŽn en de democratisering van de lange- en middellangeafstandsvluchten. We zien een overvloed aan aanbiedingen opduiken voor "esthetische reizen" naar Afrikaanse, Oost-Europese of Aziatische landen tegen "scherpe" tarieven. Deze reizen worden meestal aangeprezen via schreeuwerige advertenties, waarbij zorgverstrekking wordt voorgesteld in paradijselijke oorden tegen uiterst interessante "all-in" tarieven.

- De RBSPS wil eerst duidelijk stellen dat er uiteraard bijna overal in de wereld uitstekende medische teams actief zijn. Dat neemt echter niet weg dat men uit voorzorg enkele elementaire zaken steeds voor ogen moet houden:

De periode vůůr de operatie:

- De RBSPS wijst erop dat het essentieel is dat de patiŽnt vůůr de operatie een rechtstreekse persoonlijke raadpleging heeft bij de chirurg die de ingreep zal uitvoeren. Die omvat, zoals elke preoperatieve raadpleging en ongeacht de chirurgische discipline, een volledige ondervraging, een gedetailleerd lichamelijk onderzoek en een gesprek over de eventuele indicaties en contra-indicaties, over de keuze van de voorgestelde technieken en de mogelijke complicaties ervan.

- Deze preoperatieve raadpleging kan onmogelijk worden vervangen door het uitwisselen van e-mails of fotoís via internet! Toch is dat vaak wat de aanbieders van "esthetische reizen" voorstellen, aangezien ze niet in staat zijn hun patiŽnt tweemaal naar hun verafgelegen instituut te laten komen. Als alternatief wordt soms voorgesteld de eerste preoperatieve raadpleging ter plaatse te houden, de dag vůůr de ingreep.

Bedenktermijn:

- Na de preoperatieve raadpleging is het echter belangrijk dat de patiŽnt een voldoende lange bedenktermijn heeft om de gevolgen van een beslissing over een mogelijke operatie in volle omvang tot zich te laten doordringen. Een eerste preoperatieve raadpleging ter plaatse daags voor de ingreep is dus beslist onvoldoende.

Medisch team en infrastructuur ter plaatse:

- Waar het wellicht nog mogelijk is relatief makkelijk een idee te krijgen van de kwaliteiten van een chirurg (en dan nog), is dat al helemaal niet het geval voor zijn team en infrastructuur (anesthesist, verpleegkundigen, anesthesiemateriaal, steriliteit, voorzieningen voor hospitalisatie of reanimatie bij een ongeval enz.). Mooie fotoís van operatiezalen of van een gezellige ontvangstruimte op een website bieden vanzelfsprekend geen enkele kwaliteitsgarantie.

De periode na de operatie:

- Dit is waarschijnlijk het grootste struikelblok. Elke chirurg weet heel goed dat er na om het even welke invasieve medische handeling onverwachte neveneffecten of complicaties kunnen optreden. Die kunnen zich vroeg- of laattijdig voordoen. De meeste neveneffecten of complicaties brengen geen problemen op lange termijn met zich mee op voorwaarde dat ze snel en professioneel worden behandeld door het chirurgisch team dat de ingreep heeft uitgevoerd. Dat is natuurlijk alleen mogelijk als de patiŽnt zich op een redelijke afstand van zijn chirurg bevindt. Wij worden regelmatig geconsulteerd door ontredderde patiŽnten met slecht behandelde complicaties van allerlei omvang die het gevolg zijn van in verre landen uitgevoerde ingrepen. Deze patiŽnten voelen zich, terecht, in de kou gezet door hun chirurgisch team, dat niet veel kan ondernemen wegens de grote afstand. De kosten die daaruit voortvloeien kunnen hoog oplopen.

CONCLUSIE:

- De RBSPS vraagt de patiŽnten op hun hoede te zijn voor dergelijke praktijken, die ze als gevaarlijk bestempelt. Hoe dan ook zouden alle patiŽnten die zich, ondanks alles, in het buitenland willen laten opereren ervoor moeten zorgen dat ze bij hun terugkeer voor opvolging terecht kunnen bij professionals die perfect op de hoogte zijn gebracht van de details van de geplande ingreep.