Royal Belgian Society

Opleiding plastische chirurgie volgen in BelgiŽ

- In BelgiŽ is de toegang tot de opleiding plastische chirurgie gereglementeerd onder toezicht van de Federale Overheidsdienst (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu).

- De kandidaten voor de specialisatie worden geselecteerd door de (Nederlandstalige en Franstalige) universitaire netwerken na een evaluatie bestaande uit een interview, een analyse van het curriculum vitae (punten behaald tijdens de studie geneeskunde, eventuele wetenschappelijke publicaties enz.). De FOD Volksgezondheid legt een rationalisering van het jaarlijks aantal aanvaarde kandidaten op (gemiddeld ťťn ŗ twee kandidaten per jaar en per universitair netwerk).

- Er zijn (beperkte) opleidingsmogelijkheden voor staatsburgers van niet-Europese landen naargelang het aantal beschikbare plaatsen in elk universitair netwerk. Inlichtingen over de voorwaarden voor toegang tot de opleiding zijn verkrijgbaar bij de secretariaten van de stagediensten.