Royal Belgian Society

Plastische chirurgie beoefenen in BelgiŽ

- Doordat BelgiŽ deel uitmaakt van de Europese Unie worden de diplomaís van Doctor in de Geneeskunde en van Geneesheer-Specialist in de Plastische Chirurgie van de EU-landen hier in theorie erkend (diplomagelijkwaardigheid). Ze moeten wel worden geparafeerd en bekrachtigd door de Erkenningscommissies van de FOD Volksgezondheid.

- De artsen die, ook al is het maar heel kort, in BelgiŽ werkzaam zijn, moeten ingeschreven zijn in de lijst van de Orde van Geneesheren van de provincie waarin ze werkzaam zijn.
Er bestaat geen gelijkwaardigheid van geneeskundediplomaís of diplomaís van geneeskundige specialismen voor de landen van buiten de Europese Unie.