Royal Belgian Society

KCE

- Het KCE (Kenniscentrum, Centre díExpertise), een parastatale instelling die als opdracht heeft themaís i.v.m. de volksgezondheid te onderzoeken met de bedoeling de overheden te helpen om beslissingen te nemen in deze domeinen, heeft zich in 2008 toegelegd op de plastische chirurgie.

- Het KCE was daartoe verzocht door de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van het RIZIV, die zich vragen stelde over de tegemoetkoming voor esthetische verstrekkingen in de nomenclatuur van plastische chirurgie.

 

- Een delegatie van de RBSPS en van de Beroepsvereniging heeft zeer actief deelgenomen aan de oriŽntering van de uitgevoerde studie en aan de realisatie van het eindrapport.

 

Dit rapport bestaat uit verschillende onderdelen:

- Een bijzonder interessante vergelijkende studie van de systemen voor terugbetaling van plastisch-chirurgische ingrepen in BelgiŽ, Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

 

- Een overzicht van de plastische chirurgie in BelgiŽ. Dankzij de raadgevingen van de delegatie van plastisch chirurgen werden meerdere onvolkomenheden in dit overzicht gecorrigeerd.
Deze onvolkomenheden hadden te maken met de prestaties van plastische chirurgie door niet-plastisch chirurgen, die aanvankelijk, door gebrek aan terreinkennis, over het hoofd gezien waren. Zo was er in eerste instantie ook geen rekening gehouden met de verstrekkingen uit de nomenclatuurhoofdstukken die niet onder de noemer "plastische chirurgie" vallen (art. 14, litera c). Die twee "vergetelheden" vertekenden volledig de "kaart" van de uitoefening van de plastische chirurgie in BelgiŽ.

Overigens was het begrip "borderline-ingreep" niet gekend door de auteurs van de studie. Ook daar heeft het advies van onze delegatie ervoor gezorgd dat de studie werd gericht op de belangrijkste problemen die de nomenclatuur en de terugbetaling van de plastisch-chirurgische prestaties opleveren.


- Een samenvatting van de conclusies van het rapport. Dit kan worden samengevat als volgt:

  • Er zijn "borderline-ingrepen" die op de grens balanceren tussen reconstructieve en esthetische chirurgie. Er bestaan geen duidelijke, objectieve criteria voor de terugbetaling van dergelijke ingrepen. Bovendien is het in sommige gevallen de arts die de verantwoordelijkheid draagt om een beslissing te nemen, en daarmee tegelijkertijd rechter en partij is. Het KCE pleit voor de invoering van objectieve criteria die niet steunen op de eenzijdige beslissing van de beoefenaar.
  • Er bestaat een probleem inzake competenties doordat het elke arts wettelijk is toegestaan om om het even welke esthetische ingreep uit te voeren. Het KCE stelt voor dat in BelgiŽ wordt uitgemaakt wie wat mag doen, zoals dat ook in Frankrijk het geval is.
  • Er zijn geen gegevens over de plastische ingrepen die in BelgiŽ worden uitgevoerd in instellingen buiten de ziekenhuizen. Het KCE stelt voor een register aan te leggen om dit gebrek te verhelpen.
  • Er bestaan geen normen (m.n. inzake hygiŽne en veiligheid) voor de instellingen buiten de ziekenhuizen. Het KCE stelt de invoering van normen en controlesystemen voor.
  • Het KCE stelt ten slotte voor het informeren van de patiŽnt, het bezorgen van een bestek en de naleving van een bedenktijd verplicht te maken.

Klik hier om het eindrapport te downloaden.