Royal Belgian Society

De instellingen buiten de ziekenhuizen

- Eigenaardig genoeg bestaat er momenteel geen enkele norm voor de instellingen buiten de ziekenhuizen waar esthetische chirurgie wordt uitgevoerd. Dat heeft twee gevolgen:

  • Het eerste is dat sommige practici zich verplicht zien hun centrum te laten "accrediteren" door buitenlandse instanties (ISO, AAAAFS…) om te bewijzen dat dit centrum beantwoordt aan… buitenlandse veiligheidsnormen.
  • Het tweede gevolg is dat centra die er gevaarlijke, of op zijn minst twijfelachtige, praktijken op nahouden niets in de weg wordt gelegd.

- De RBSPS is van oordeel dat de instellingen buiten de ziekenhuizen van overheidswege aan architecturale, functionele, organisatorische en materiële normen moeten worden onderworpen, volgens een hiërarchisch schema op meerdere niveaus die worden bepaald door het gecombineerde belang van de chirurgische procedés en de soort anesthesie die er worden toegepast. Dit systeem bestaat o.m. in de Verenigde Staten en werkt goed.

- Anderzijds is de RBSPS sterk gekant tegen de idee om aan de instellingen buiten de ziekenhuizen exact dezelfde regels op te leggen als aan de ziekenhuizen (dat geldt m.n. voor de administratieve voorschriften). Dat zou instellingen van hoge kwaliteit doen verdwijnen, ten voordele van de klassieke ziekenhuizen, die niet bij machte zouden zijn om de extra patiënten op te vangen.