Royal Belgian Society

Betrekkingen met het RIZIV

- De RBSPS en de Beroepsvereniging huldigen m.b.t. de nomenclatuur van plastische chirurgie de volgende standpunten:

  • De prestaties van esthetische chirurgie moeten ondubbelzinnig uit de nomenclatuur worden gehouden

  • Borderline-prestaties (op de grens tussen reconstructieve en esthetische chirurgie) moeten op basis van zo objectief mogelijke criteria ten laste worden genomen.

  • Prestaties van reconstructieve chirurgie moeten correct worden gevaloriseerd, naargelang hun omvang en moeilijkheidsgraad, naar het voorbeeld van de andere chirurgische disciplines.