Royal Belgian Society

Betrekkingen met het RIZIV

- Sinds het begin van de jaren 2000 hebben de RBSPS en vooral de Beroepsvereniging (VBS) hun beroep zeer actief vertegenwoordigd in de Werkgroep Heelkunde van de Technische Geneeskundige Raad (TGR) van het RIZIV.

- Op voorstel van de RBSPS en het VBS hebben de werkzaamheden van de TGR geleid tot een significante herijking van de nomenclatuur van plastische chirurgie in 2004. De prestaties inzake plastische chirurgie waren immers bijzonder slecht gewaardeerd, wat tot gevolg had dat jonge plastisch chirurgen haast uitsluitend in de richting van de esthetische chirurgie werden "geduwd".

- In 2007-2008 hebben we samengewerkt met de TGR voor het vaststellen van de prestaties van borstreconstructie, meer bepaald voor de reconstructies met vrije flappen (TRAM, DIEPÖ).-

Momenteel (2010 Ė 2011) zijn er drie dossiers in bespreking:

1. Codificatie van borstimplantaten gebruikt voor reconstructies.
De bedoeling is de nomenclatuur, die overtollige en onduidelijke prestaties bevat, te vereenvoudigen. In het geval van reconstructies via implantaten zou het akkoord van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds niet meer nodig zijn, omdat dat toch automatisch wordt gegeven. Dit dossier is in de uitwerkingsfase.

2. Opstellen van objectieve criteria om te bepalen in welke mate het RIZIV tussenkomt in de zogenaamde "borderline-ingrepen":

- borstverkleining

- behandeling van palpebrale chalasis (hangende oogleden)

- neuscorrectie

- buikwandplastiek

Dit is een moeizaam, langdurig werk, dat de samenwerking vereist van alle betrokken disciplines (bvb. de oftalmologen voor ooglidcorrectie). Aan dit dossier wordt meegewerkt door een werkgroep die uitgaat van de TGR van het RIZIV onder voorzitterschap van Dr. Jacques BOLY.

3. Beheer van de tarifering en facturering van gemengde ingrepen (reconstructieve ingrepen die samengaan met een esthetische ingreep).
Het doel bestaat erin op een voor de patiŽnten, ziekenfondsen en het RIZIV transparante wijze het beheer van deze gemengde ingrepen toe te lichten.