Royal Belgian Society

Bekwaamheden

- In BelgiŽ heeft elke houder van het diploma Geneeskunde het recht alle takken van de geneeskunde uit te oefenen binnen de grenzen van wat hij als zijn bekwaamheid beschouwt (de esthetische chirurgie is, net als alle andere specialismen, een medische discipline).

- De RBSPS is van oordeel dat men een adequate opleiding moet hebben gevolgd om met een minimum aan veiligheid chirurgische handelingen te verrichten.

- In ons land vereisen alle officieel erkende professionele chirurgische opleidingen een fulltime aanwezigheid van 6 jaar op een door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid erkende stagedienst, na de geneeskundestudies. Meer specifiek vereist de opleiding plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie een minimum van 2 jaar in een erkende stagedienst algemene chirurgie, gevolgd door 4 jaar in een erkende stagedienst plastische chirurgie. De opleiding plastische chirurgie moet bovendien worden gestaafd door examens en regelmatige kennistoetsen georganiseerd door het Collegium Chirurgicum Plasticum Belgicum.

- De kandidaat-specialisten moeten bij deze chirurgische opleidingen bedreven raken in de chirurgische technieken door ze in de praktijk toe te passen onder het toezicht van ervaren senior-chirurgen, die erkend zijn door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Minstens zo belangrijk en misschien zelfs belangrijker is het aanleren van de ďchirurgische benadering van de patiŽntĒ, die het de toekomstige practicus mogelijk maakt aandoeningen, operatieve indicaties, urgenties, reanimatie e.d. oordeelkundig aan te pakken, en die hem uiteraard ook helpt complicaties van allerlei aard het hoofd te bieden wanneer die zich voordoen.

- Deze in de loop der jaren door geduld en uithouding verworven vakkennis kan niet worden vervangen door enkele weekendcursussen die de pseudobeoefenaars na afloop een ďdiplomaĒ opleveren met een ronkende titel, die natuurlijk geen enkele officiŽle of praktische waarde heeft.