Royal Belgian Society

Reclame

- De Belgische geneeskundige plichtenleer omkadert perfect de principes die de artsen toelaten om de patiŽnten te informeren over hun kwaliteiten en die voor het overige alle vormen van rechtstreekse of onrechtstreekse publiciteit verbieden (Code van geneeskundige plichtenleer, Titel I, Hoofdstuk III, Artikelen 12 tot 17).

- Helaas hebben de Provinciale Raden van de Orde van Geneesheren, om een heleboel redenen, alle moeite van de wereld om deze principes te doen naleven, vooral sinds de komst van nieuwe informatietechnologieŽn.

- De RBSPS vindt dat de deontologische regels strikt moeten worden nageleefd, zowel uit eigen naam als door de inrichtingen waarin de handelingen van (reconstructieve of esthetische) plastische chirurgie worden uitgevoerd.