Royal Belgian Society

Onze persmappen

28.01.2011
Mogelijk verband tussen borstimplantaten en zeldzame vorm van kanker

Persbericht


27 januari 2011


De Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische Chirurgie (RBSPS) informeert haar leden over Amerikaans rapport dat mogelijk verband suggereert tussen borstimplantaten en zeldzame vorm van kanker


De Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA), de tegenhanger van het Belgische Geneesmiddelenagentschap, heeft gisteren gecommuniceerd dat er mogelijk een verband zou kunnen bestaan tussen bepaalde types van borstimplantaten en een zeer zeldzame vorm van lymfeklierkanker, met name Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL). Er zijn aanwijzingen dat vrouwen met een borstimplantaat mogelijk een beperkt toegenomen risico lopen om dit zeldzame type van kanker te ontwikkelen.
In deze fase wil de FDA vooral meer informatie verzamelen. Op basis van een uitgebreide literatuurstudie tussen 1997 en 2010 zijn wereldwijd momenteel 34 gevallen bekend van ACLC bij vrouwen met een borstimplantaat. De FDA zou op de hoogte zijn van in totaal mogelijk 60 gevallen. Het juiste aantal is echter moeilijk te bepalen omdat de juiste diagnose niet altijd te achterhalen was en dat ook sommige gevallen dubbel geraporteerd werden.

Er is tot nu toe geen enkel Belgisch geval bekend.

Het gaat dus wereldwijd om mogelijk 60 gevallen op een totaal van een naar schatting 5 tot 10 miljoen vrouwen bij wie een borstimplantaat geplaatst werd voor zowel esthetische als reconstructieve doeleinden. Omwille van het gebrek aan nauwkeurige cijfers wil de FDA nu in eerste instantie op zoek gaan naar meer gegevens. De normale incidentie van ALCL in de borstklier in de V.S.A. wordt geschat op 3 per 100 miljoen per jaar.

De meeste gevallen kwamen aan het licht nadat vrouwen medische hulp zochten voor implantaatgerelateerde problemen ter hoogte van de borst. De meest voorkomende symptomen waren laattijdige overdreven vochtopstapeling rond het implantaat, snelle en sterke verharding van het kapsel rond het implantaat of de vorming van knobbels rond het implantaat. De FDA werkt nu samen met de producenten van borstimplantaten om een zicht te krijgen op de verschillende types van implantaten en hun verspreiding. Op dit moment blijkt er geen verband te bestaan tussen het voordoen van ALCL en het type implantaat, de producent van het implantaat, de vorm, de textuur van de wand noch de inhoud. Ook roept de FDA artsen en gezondheidswerkers op om mogelijke gevallen van implantaatgerelateerde ALCL te signaleren.

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Esthetische en Reconstructieve Chirurgie (RBSPS) werd door haar Amerikaanse zustervereniging (ASPS, American Society of Plastic Surgery) op de hoogte gebracht en bereidt zich voor om ook vanuit BelgiŽ bij te dragen tot het onderzoek. De RBSPS heeft inmiddels via een omzendbrief alle leden van de vereniging geÔnformeerd en opgeroepen om extra aandacht te besteden aan patiŽnten met implantaatgerelateerde klachten en elk geval centraal te melden aan de Vereniging.

Net als de FDA en de ASPS benadrukt ook de RBSPS dat er geen enkele reden is tot ongerustheid en dat borstimplantaten op een veilige en efficiŽnte manier kunnen blijven gebruikt worden. Vrouwen met een borstimplantaat dienen enkel hun arts te raadplegen als ze bovenvermeldepijn symptomen mochten ervaren in de borststreek, ter hoogte van het implantaat. Bij twijfel kan steeds contact opgenomen met de behandelend plastisch chirurg of ťťn van de leden van de RBSPS (www.rbsps.org).

Ter info aan de redacties : mediasecretariaat van de RBSPS bereikbaar via 0477 38.65.57