Royal Belgian Society

Onze persmappen

11.01.2012
PIP borstprothesen : het volledig dossier van de RBSPS

De fraude op grote schaal die door de Franse firma PIP, fabricant van borstimplantaten, heeft wereldwijde gevolgen. De Ministeries van Gezondheid en de gezondheidsmedewerkers van alle landen waar deze prothesen geplaatst werden, analyseren wat de impact van deze fraude zou kunnen hebben op de gezondheid van de betrokken patiŽntes. Er wordt tevens nagedacht over de maatregelen die zouden kunnen genomen worden om een dergelijke situatie in de toekomst te kunnen voorkomen.

De wetenschappelijke vereniging RBSPS die de officieel erkende geneesheren-specialisten in de plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie verenigt, streeft onder andere naar een kwaliteitsverbetering van zo goed mogelijke zorgen in haar discipline, en heeft zich steeds ingezet voor de bescherming van haar patiŽnten.

In deze context wil de RBSPS graag informeren over de stand van zaken van wat momenteel geweten is over de problematiek van de PIP implantaten onder vorm van een dossier "vraag & antwoord". Met dit dossier wordt er gepoogd om de vele en complexe informatie over de "affaire PIP" samen te vatten, door zich vooral op de sanitaire aspecten te focussen. De technische en politieke aspecten worden echter ook aangehaald.

De RBSPS zal dit dossier, die zowel voor het grote publiek, als de pers of de professionals bedoeld is, up-to-date houden.

Klik hier om verder te gaan naar het dossier "vraag & antwoord" in de sectie voor de patiŽnten.