Royal Belgian Society

Onze persmappen

19.04.2013
Esthetische chirurgie: eindelijk een wettelijk kader voor een betere kwaliteit en meer veiligheid voor patiŽnten

Brussel, 18 april 2013 - Deze namiddag werd een wetsvoorstel van de hand van Senator Dominique Tilmans gestemd in de Senaat. Hiermee wordt een wettelijk kader voor de esthetische chirurgie gecreŽerd, waardoor voortaan de vereiste kwalificaties om ingrepen esthetische, niet-chirurgische geneeskunde en esthetische chirurgie uit te voeren bij wet vastliggen. De wet heeft in eerste instantie tot doel om patiŽnten te beschermen tegen de aanhoudende stijging van de vraag naar esthetische ingrepen (al dan niet chirurgisch). De uitvoering van deze ingrepen zal voortaan onderworpen zijn aan een aantal randvoorwaarden (periode van bezinning, identificatie over het ingeplante of geÔnjecteerde materiaal, etc.). Voortaan zullen enkel artsen-specialisten in de chirurgie en in de plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie gemachtigd zijn om deze ingrepen uit te voeren. Bovendien zal een nieuwe beroepstitel gecreŽerd worden, met name arts-specialist in de esthetische, niet-chirurgische geneeskunde. De wet voorziet ook de oprichting van een "Raad voor Medische Esthetiek" binnen de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. De taak van deze raad bestaat erin om de Minister van Volksgezondheid te informeren over de ontwikkelingen binnen deze geneeskundige discipline.