Royal Belgian Society

Onze persmappen

23.05.2013
RBSPS betreurt het vernietigen van het verbod op reclame voor plastische chirurgie

Brussel, 23 mei 2013 - De Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS) neemt kennis van het feit dat het Grondwettelijk Hof de wet die reclame voor esthetische ingrepen verbiedt en de informatie die een plastisch chirurg mag geven, beperkt gisteren ongedaan gemaakt heeft. De RBSPS betreurt deze beslissing. De wet kwam er vorig jaar op initiatief van de werkgroep o.l.v. senator Dominique Tilmans en moest komaf maken met de toekenning van kortingen, online affichering van prijzen, uitzending van realitysoaps, e.d. ter promotie van plastische chirurgie.

De Kamer en de Senaat hebben in mei 2012 een wet gestemd met als doel dubieuze praktijken, zoals misleidende en vergelijkende reclame af te schaffen en het gebruik van financiŽle argumenten te verhinderen. Die wet werd echter aangevochten en werd gisteren uiteindelijk vernietigd door het Grondwettelijk Hof.

Reeds zes jaar neemt de RBSPS actief deel aan een werkgroep in de Senaat onder leiding van Mevr. Tilmans rond deze problematiek. Het wetsvoorstel tot verbod van reclame m.b.t. medische esthetiek vloeide uit deze werkgroep voort en was de eerste die in het Parlement gestemd werd.

De RBSPS blijft deze wet dan ook steunen. "Plastische chirurgie is en blijft een volwaardige vorm van geneeskunde en we vinden het dan ook volstrekt ongepast dat voor eender welke vorm hiervan promotie mag worden gemaakt. De grens tussen plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie is immers niet altijd even strikt", aldus RBSPS-voorzitter Dr. Frans Missotten.

De RBSPS aanvaardt weliswaar de beslissing van het Hooggerechtelijk Hof en haar argumenten. Toch betreurt de beroepsvereniging dat dergelijke promotionele activiteiten met de schorsing van de wet nu weer aangemoedigd worden. "Promotionele acties zetten mensen aan om een ingreep te ondergaan zonder gegronde redenen en zonder er goed over na te denken. Men omzeilt immers het essentiŽle en uiterst belangrijke informatieproces. Promoties en publiciteit bagatelliseren esthetisch chirurgische ingrepen die allesbehalve zonder risico zijn en zetten zo kwetsbare personen aan om zichzelf onherroepelijke schade te berokkenen", verklaart Dr. Frans Missotten nog.

De vereniging vindt het dan ook een goede zaak dat Mevr. Tilmans aangeeft snel met een aangepast wetsvoorstel voor de dag te zullen komen. De RBSPS zal haar bovendien volledig steunen bij de uitwerking hiervan. Intussen zal de vereniging haar leden blijven sensibiliseren en patiŽnten beschermen tegen de gevaren die dit soort acties inhouden.