Royal Belgian Society

Onze persmappen

26.03.2014
De RBSPS reageert verontwaardigd over de reclamecampagnes op esthetische ingrepen en dringt aan op de nood van een wettelijk kader

ďReclamestunt van weekblad TV Familie bagatelliseert chirurgische ingrepenĒ

Brussel, 26 maart 2014 Ė Het weekblad TV Familie pakt uit in haar Ďreclamestuntí met een wedstrijd waarbij de lezers verschillende esthetische ingrepen, waaronder borstcorrecties, ooglidcorrecties en dergelijke, kunnen winnen.

De leden van de RBSPS, allen officieel erkende plastische chirurgen, betreuren dat dergelijke initiatieven nog kunnen bestaan. ďDe vraag voor de ingreep dient te komen van de patiŽnt en te beantwoorden aan een reŽle nood. Promotionele acties zetten mensen aan om een ingreep te ondergaan zonder gegronde redenen en zonder er goed over na te denken. Men omzeilt immers het essentiŽle en uiterst belangrijke informatieproces, verklaart Dr. Frans Missotten, Voorzitter van de RBSPS. Er moet wettelijk een bedenktijd worden gerespecteerd van minimum 15 dagen tussen het schriftelijk akkoord en de ingreep om de patiŽnt de gelegenheid te bieden hier over na te denken. ďDe patiŽnt moet op een professionele manier begeleid worden door de behandelende arts. Hij moet geÔnformeerd worden over zijn behandeling, de daarmee verbonden implicaties en over de financiŽle lasten. Promoties en publiciteit bagatelliseren esthetisch chirurgische ingrepen die allesbehalve zonder risico zijn en zetten zo kwetsbare personen aan om zichzelf onherroepelijke schade te berokkenenĒ zegt Dr. Frans Missotten.

De RBSPS betreurt het ook dat dergelijke initiatieven de inspanningen van vele plastische chirurgen ondermijnen. Dag in, dag uit gaan zij op een verantwoorde manier met hun patiŽnten om, zowel wat betreft de medische verzorging als de psychologische opvolging. Kwaliteit, veiligheid en respect voor de patiŽnt zijn de belangrijkste bekommernissen van de RBSPS.

De RBSPS pleit dan al ook jaren voor de oprichting van een wettelijk kader rond de uitoefening van de plastische en esthetische chirurgie en neemt actief deel aan een werkgroep in de Senaat onder leiding van Mevr. Tilmans rond deze problematiek. ďHet wetsvoorstel tot verbod van reclame m.b.t. medische esthetiek vloeide uit deze werkgroep voort en was de eerste die in het Parlement gestemd werd. Deze werd tot onze grote spijt uiteindelijk vernietigd door het Hooggerechtelijk Hof in mei vorig jaar.Ē voegt Dr. Missotten eraan toe. Maar al werd de wet op reclame wel vernietigd, volgens de ethisch code van de Orde der geneesheren is een loterij voor medische akten niet aanvaardbaar.

De RBSPS is verheugd te horen dat een nieuw wetsvoorstel klaarligt om deze praktijken te verbieden en hoopt dat de wet zo snel mogelijk wordt rechtgezet. ďPlastische chirurgie is en blijft een volwaardige vorm van geneeskunde. We vinden het dan ook volstrekt ongepast en zelfs gevaarlijk dat voor eender welke vorm hiervan promotie mag worden gemaakt.Ē aldus Dr. Frans Missotten.