Royal Belgian Society

Onze persmappen

03.04.2014
Gedaan met de bagatellisering van esthetische ingrepen

RBSPS uitermate tevreden met nieuw wettelijk kader voor reclame en informatieverstrekking m.b.t. esthetische ingrepen

Brussel, 3 april 2014 – De Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS) is uitermate tevreden dat de nieuwe wet die reclame en informatieverstrekking m.b.t. medische, esthetische ingrepen regelt vandaag gestemd werd in de Senaat. « De promotionele stunts van het genre ‘Groupon’ en ‘TV Familie’ zetten mensen aan om een ingreep te ondergaan zonder er goed en wel over na te denken, en zonder gegronde redenen. De RBSPS pleit al lange tijd voor de oprichting van een wettelijk kader rond de uitoefening van de plastische en esthetische chirurgie. De vereniging neemt dan ook al zeven jaar deel aan de werkgroep die er kwam op initiatief van Mevr. Tilmans,” legt Dr. Frans Missotten, voorzitter van de RBSPS uit.

Ter herinnering, de Kamer en de Senaat hebben in mei 2012 een wet gestemd die moest komaf maken met initiatieven zoals de toekenning van kortingen, online affichering van prijzen, uitzending van realitysoaps, e.d. ter promotie van plastische chirurgie.

Die wet werd echter aangevochten en uiteindelijk vernietigd door het Grondwettelijk Hof in mei 2013, dit op basis van discriminerende argumenten m.b.t. de competenties van de persoon die de esthetische ingreep uitvoert. Sindsdien werd de wet herzien om tegemoet te komen aan de opmerkingen van het Grondwettelijk Hof om zo tot een wet te komen die vandaag unaniem gestemd werd in de Senaat.

Promoties en publiciteit bagatelliseren esthetisch chirurgische ingrepen die allesbehalve zonder risico zijn en zetten zo kwetsbare personen aan om zichzelf onherroepelijke schade te berokkenen. We zijn dus enorm tevreden over dit nieuw wettelijk kader die zal toelaten om dubieuze praktijken, zoals misleidende en vergelijkende reclame af te schaffen en het gebruik van financiële argumenten te verhinderen,” voegt Dr. Frans Missotten er nog aan toe.

In afwachting van de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad, zal de vereniging haar leden blijven sensibiliseren en patiënten beschermen tegen de gevaren die dit soort acties inhouden.