Royal Belgian Society

Onze persmappen

18.03.2015
Borstimplantaten: De RBSPS stelt gerust.

Tot op vandaag werd geen enkel Belgisch geval gemeld. 

Alle leden van de RBSPS blijven alert en volgen deze problematiek op de voet.

Brussel, 18 maart 2015 - De Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Esthetische en Reconstructieve Chirurgie (RBSPS) is op de hoogte van de gepubliceerde informatie over een mogelijk verhoogd risico op een specifiek en zeldzaam type borstkanker dat gelinkt wordt aan borstimplantaten. De RBSPS wil erop wijzen dat er tot op heden geen enkel geval geïdentificeerd werd in België. Alle leden van de RBSPS blijven waakzaam en volgen de ontwikkelingen op de voet. “We hechtten al bijzonder veel aandacht aan de evolutie van de Europese en internationale wetenschappelijke gegevens en we blijven onze patiënten informeren en nauw opvolgen,” aldus Dr. Frans Missotten, Voorzitter van de RBSPS. 

Het anaplastisch grootcellig lymfoom: een erg zeldzame kanker

Borstkankers zijn helaas vaak voorkomende tumoren. Cijfers bevestigen dit. In België wordt één vrouw op negen geconfronteerd met borstkanker. Dagelijks horen gemiddeld vijfentwintig vrouwen dat ze getroffen zijn door de ziekte. In de overgrote meerderheid gaat het om bekende en veelvoorkomende vormen van kanker. Er bestaan echter ook erg zeldzame en zelfs uitzonderlijke vormen, zoals een zeldzame vorm van lymfeklierkanker, het anaplastisch grootcellig lymfoom. Deze vorm van kanker komt niet enkel voor bij vrouwen met borstimplantaten, maar kan de hele bevolking treffen, zowel mannen als vrouwen. Het risico blijft enorm laag, aangezien dit type borstkanker gemiddeld bij één patiënt op 1.750.000 voorkomt. Het is daarbij van belang in herinnering te brengen dat de oorsprong van een borstkanker vaak multifactorieel is. Verschillende studies hebben aangetoond dat omgevings- en genetische factoren veel hogere risico’s vertegenwoordigen. Het anaplastisch grootcellig lymfoom is een erg zeldzame vorm, maar het genezingspercentage ligt bijzonder hoog. 

Gezien de zeldzaamheid van deze ziekte is het essentieel om het volledige medisch korps, betrokken bij de genezing van kanker, te sensibiliseren en te informeren met oog op het stellen van een vroegtijdige en adequate diagnose. 

De RBSPS blijft ten slotte in nauw contact staan met de Belgische autoriteiten en met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).