Royal Belgian Society

Onze persmappen

10.06.2015
Wanpraktijken ZEB zetten patiŽntveiligheid op het spel

RBSPS reageert verontwaardigd op reclamecampagne m.b.t.†esthetische ingrepen

Brussel, 10 juni 2015 Ė De Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Esthetische en Reconstructieve Chirurgie (RBSPS) reageert verontwaardigd over de illegale promocampagne van kledingketen ZEB, die via een eenvoudige wedstrijd gratis plastische chirurgie verloot. Promoties en publiciteit bagatelliseren esthetisch chirurgische ingrepen, die allesbehalve zonder risico zijn. Dit initiatief zet mensen ertoe aan om een ingreep te ondergaan zonder er goed over na te denken en zonder gegronde redenen.

Men omzeilt in dit soort wanpraktijken het essentiŽle en uiterst belangrijke informatieproces. Elke esthetische ingreep moet beantwoorden aan de reŽle noden en behoeften van de patiŽnt. Bovendien moet er rekening worden gehouden met de gezondheidsvoorwaarden en de persoonlijke situatie van de patiŽnt. Elke medische, invasieve ingreep van esthetische aard (chirurgisch of niet-chirurgisch) kan immers onverwachte secundaire gevolgen hebben of complicaties met zich meebrengen. ďDeontologische regels zijn niet vrijblijvend; ze moeten worden nageleefd in het belang van de patiŽnt. De esthetische chirurgie is echte geneeskunde, geen spektakelstukĒ, aldus Dr. Frans Missotten, Voorzitter van de RBSPS.

Bovendien is iedere vorm van communicatie of actie die Ė op directe of indirecte wijze Ė medisch esthetische ingrepen promoot strikt verboden. Dankzij onze jarenlange inspanningen en nauw overleg met de Belgische overheden, wordt de reclame en informatieverstrekking m.b.t. medische, esthetische ingrepen nauw gereglementeerd. Dit wettelijk kader laat toe om dubieuze praktijken af te schaffen en heeft als doel de veiligheid van de patiŽnt te garanderen.†

De RBSPS betreurt dat dergelijke initiatieven nog bestaan. ďDe esthetische chirurgie is een ernstige specialisatie en de patiŽnten verdienen met hetzelfde respect behandeld te worden als patiŽnten van digestieve, orthopedische of hartchirurgie. Hartoperaties worden toch ook niet gratis aangebodenĒ, aldus Dr. Missotten. Bovendien worden de inspanningen van vele plastische chirurgen zo volledig ondermijnd. Dag in, dag uit gaan zij op een verantwoorde manier met hun patiŽnten om, zowel wat betreft de medische verzorging als de psychologische opvolging. De RBSPS zal haar leden blijven sensibiliseren en patiŽnten beschermen tegen de gevaren die dit soort acties inhouden.