Royal Belgian Society

Onze persmappen

08.10.2015
21 oktober: 4de editie van de BRA Day in BelgiŽ

Reconstructie op maat voor iedere vrouw met borstkanker†

Brussel, 8 oktober 2015 - Ieder jaar wordt op de derde woensdag van oktober wereldwijd aandacht gevraagd voor de mogelijkheden van borstreconstructie. Op 21 oktober a.s. organiseert de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS) met de steun van de Stichting tegen Kanker de vierde Belgische editie van de Breast Reconstruction Awareness Day (of BRA Day). Deze dag heeft als doel om vrouwen die een borstreconstructie overwegen na een gedeeltelijke of volledige borstamputatie te informeren en te adviseren. In tal van ziekenhuizen verspreid over het land worden daarom infosessies georganiseerd. Dit jaar wil de RBSPS specifiek het accent leggen op de mogelijkheden van gepersonaliseerde behandelingen.†

Ondanks de vooruitgang van het wetenschappelijk onderzoek zal ťťn vrouw op de negen vůůr de leeftijd van 75 jaar geconfronteerd worden met de diagnose van borstkanker. Naar schatting komen er in BelgiŽ jaarlijks iets meer dan 10.000 nieuwe borstkankerpatiŽntes bij. Tussen twee derde en drie vierde van deze vrouwen komt in aanmerking voor zogenaamde Ďborstsparendeí chirurgie, waarbij alleen de tumor of een gedeelte van de borst wordt verwijderd. Bij slechts een vierde tot een derde van deze vrouwen zal de borst volledig worden verwijderd. Vooral voor deze groep kan een borstreconstructie een oplossing bieden, hetzij onmiddellijk, hetzij in een later stadium. Bij iets minder dan de helft van de patiŽntes worden implantaten gebruikt voor borstreconstructie. Bij de overige patiŽntes gebeurt de reconstructie door middel van eigen weefsel (diverse autologe transfertechnieken). Ongeveer 70% van de borstkankerpatiŽntes die in aanmerking komt voor een reconstructie blijkt echter onvoldoende op de hoogte te zijn van de beschikbare mogelijkheden.†

BRA Day, een dag om te informeren en te sensibiliseren†

BRA Day, Breast Reconstruction Awareness Day, wordt in heel de wereld georganiseerd met als doel om iedere vrouw die geconfronteerd wordt met borstkanker correcte voorlichting, begeleiding en advies te geven over borstreconstructie en de mogelijke behandelingen. In BelgiŽ organiseert de RBSPS Ė de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie Ė met de steun van de Stichting tegen Kanker op woensdag 21 oktober a.s. de vierde editie van BRA Day.†

Dokter GaŽtan Willemart, voorzitter van de RBSPS, legt uit: ďTijdens de vorige drie edities van BRA Day kregen meerdere honderden personen in heel het land voorlichting via voordrachten. Ook dit jaar zet een dertigtal ziekenhuizen uit alle hoeken van het land zich in voor het initiatief. Gedurende de hele week van 21 oktober worden informatie- en sensibiliseringssessies georganiseerd voor vrouwen die een borstreconstructie overwegen na een gedeeltelijke of volledige borstamputatie.†

Deze lezingen zijn eveneens gericht tot alle specialisten uit de gezondheidszorg die vrouwen behandelen die door borstkanker zijn getroffen: huisartsen, borstspecialisten, gynaecologen, oncologen, kinesisten, verpleegsters enz. Wij hopen van harte dat deze sessies eens te meer antwoorden zullen bieden op de vragen van zo veel mogelijk potentieel betrokken personen, meer bepaald over geÔndividualiseerde behandelingen en verzorgingsmogelijkheden.†

Reconstructie bespreken vanaf de diagnose†

De rol en de verantwoordelijkheid van de plastisch chirurgen van de RBSPS, die deel uitmaken van het multidisciplinair team dat vrouwen gedurende hun Ďreconstructieí begeleidt, begint vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld. Zij wijzen erop hoe belangrijk het is om over reconstructie te spreken zodra de eerste stappen met de patiŽnte worden gezet. Tijdens die enkele seconden die volgen op de aankondiging van de diagnose borstkanker en die voor de patiŽnte een breuk inluiden met Ďhet leven voorheení, verliezen de patiŽntes immers dikwijls houvast en stellen ze zich heel wat vragen.†

Wat zijn de voordelen en de risicoís van de verschillende chirurgische opties? Over hoeveel tijd beschik ik om een beslissing te nemen? Wat zijn de bijwerkingen? Kan ik zelf uit diverse types behandelingen kiezen?†

Heel wat pertinente vragen dus. Vooral als men weet dat het multidisciplinair overleg, waaraan de plastisch chirurg deelneemt, en de behandeling die aan de patiŽnte wordt voorgesteld, een beslissende rol spelen in de keuze van het type reconstructie en het esthetisch resultaat van de borst die zal worden gereconstrueerd.†

Borstreconstructie, een individuele aanpak†

Dit jaar willen de plastisch chirurgen van de RBSPS bijzondere aandacht schenken aan de gepersonaliseerde aanpak van alle borstkankerpatiŽntes. Iedere patiŽnte is anders en heeft recht op een individuele behandeling die rekening houdt met haar specifieke situatie en verwachtingen. De plastisch chirurg luistert naar zijn patiŽntes en bespreekt met hen de opties en het verhoopte resultaat. Daarbij houdt hij rekening met diverse parameters zoals de gezondheidstoestand en de individuele situatie van de patiŽntes.†

Informatiesessies†

De lijst van de ziekenhuizen die aan de infosessies deelnemen, alsook de data en uren van de sessies vindt u op de website van de RBSPS.†

Als journalist bent u vriendelijk uitgenodigd om aan een van deze infosessies deel te nemen. Indien u dit wenst, kunnen wij interviews organiseren met de personen die voor deze sessies zullen instaan in de verschillende, deelnemende ziekenhuizen.

Daarnaast zijn twee plastisch chirurgen, dr. GaŽtan Willemart (voorzitter van de RBSPS) en prof. Moustapha Hamdi (vicevoorzitter van de RBSPS), ook graag bereid om uw vragen te beantwoorden. Zij kunnen u meer informatie geven over borstreconstructie, zowel op het vlak van de gebruikte technieken als van de aangeboden persoonlijke begeleiding.†

Bovendien zijn er ook patiŽntes bereid om hun ervaring te delen en hun verhaal te vertellen.†

Voor meer informatie over borstreconstructie en reconstructietechnieken kunt u de informatiebrochure downloaden.†

Voor meer informatie over BRA Day, surf naar RBSPS en de Facebook pagina.