Royal Belgian Society

Onze persmappen

05.04.2019
Reactie van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS), de organisatie die de meeste plastisch chirurgen in België vertegenwoordigt, op de beslissing van de Franse gezondheidsautoriteiten (ANSM) om het gebruik van een groot aantal siliconen borstimplantaten te verbieden omdat ze als te gevaarlijk beschouwd worden.

De RBSPS drukt haar verbazing uit over deze radicale beslissing die niet gebaseerd is op geldige wetenschappelijke gegevens.

• Tot op heden is Frankrijk het enige land ter wereld dat zich zo categoriek opstelt. Ongetwijfeld heeft het schandaal van de fraude met PIP-implantaten en van besmet bloed een invloed gehad op dit onverbiddelijke standpunt.

• De problematiek van de zeldzame grootcellige anaplastische lymfomen (“BIA-ALCL”) die in verband gebracht worden met borstimplantaten is sinds vele jaren bekend. Bij de miljoenen borstimplantaten die over de hele wereld geplaatst werden zijn er ongeveer 600 gevallen bekend, en waarschijnlijk zelfs minder omdat sommige dubbel geteld zijn. Volgens studies zou het risico tussen 1/3.817 en 1/30.000 liggen gedurende het hele leven van een patiënte met getextureerde implantaten. Wanneer ze vroegtijdig opgespoord worden en met de juiste behandeling hebben deze lymfomen een uitstekende prognose. Er moet dus geen onnodige angst gezaaid worden bij alle patiëntes die borstimplantaten hebben laten plaatsen.

• De hele wetenschappelijke wereld van de plastisch chirurgen, de bedrijven die de implantaten maken en de gezondheidsautoriteiten zijn zich ten volle bewust van deze grootcellige anaplastische lymfomen en besteden er veel aandacht aan. Deze moeten, net zoals elk ander neveneffect van een implantaat, gemeld worden aan de FOD Volksgezondheid. Tot nu toe zijn er een tiental gevallen bekend in België. Indien vroegtijdig opgespoord, kan deze ziekte gemakkelijk genezen worden met een behandeling die enkel bestaat uit het verwijderen van het implantaat en de omgevende kapsel. Bij een ernstige zwelling van een borst of een verharde zone moet deze diagnose uitgesloten worden. De patiënten met implantaten moet niets anders doen dan jaarlijks een routineonderzoek te ondergaan bij hun plastisch chirurg. Systematische preventieve verwijdering wordt niet aanbevolen.

• Een eerste hypothese over de oorsprong van deze zeldzame lymfomen zou een onopgemerkte bacteriële besmetting zijn die een “biofilm” vormt. Die zou dan een immuunstimulatie van de lymfocyten in gang zetten. De oorzaak ligt dus niet bij het silicone zelf. De lymfomen lijken vaker voor te komen bij bepaalde implantaten met een ruw oppervlak, welke echter ook duidelijke voordelen hebben in vergelijking met gladde implanten. Ze worden bovendien ook aangetroffen bij implantaten die gevuld zijn met fysiologisch serum (steriele zoutoplossing), gladde implantaten en zelfs bij andere soorten implantaten dan borstimplantaten (tandimplantaten, pacemakers, heupprothesen). 

• Net zoals alle medische hulpmiddelen brengen borstimplantaten risico’s en nadelen met zich mee die zoveel mogelijk beperkt moeten worden. Onze patiënten zijn hiervan goed op de hoogte. Deze risico’s en nadelen wegen echter niet op tegen de voordelen die implantaten bieden voor het welzijn van patiëntes die op zoek zijn naar meer vrouwelijkheid of die een borstamputatie hebben ondergaan wegens kanker…


Raad van bestuur van de RBSPS

Pr Moustapha Hamdi – Voorzitter RBSPS
Dr Jean Van Geertruyden – Verkozen voorzitter RBSPS
Dr Gaëtan Willemart – Ex-voorzitter RBSPS
Dr Frans Missotten – Ex-voorzitter RBSPS
Dr Steven Colpaert - Schatbewaarder RBSPS
Dr Pascal Castus - Secretaris RBSPS

Adviseurs

Dr Nicolas Cuylits
Dr Diane Franck
Pr Benoit Hendrickx
Dr Marianne Mertens
Dr Xavier Nelissen
Dr Filip Stillaert
Dr Ivar van Heijningen
Dr Alex Verpaele
Pr Jan Vranckx