Royal Belgian Society

Etische code

Dit ethisch handvest werd in 2005, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de RBSPS opgesteld. Aan de hand hiervan werd de overheid geÔnterpelleerd om hen gevoelig te maken voor de nood om een wettelijk kader voor medische esthetische ingrepen in BelgiŽ te definiŽren.

De leden van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie verklaren hierbij:

  • hun beroep uit te oefenen volgens de regels van de ethiek als beschreven door Hippocrates

  • hun kennis continu te vervolmaken ten behoeve van het welzijn van hun patiŽnten

  • steeds kwaliteitszorg te verstrekken met respect voor de mens

  • hun patiŽnten duidelijk te informeren over de voordelen, nadelen, risico's en beperkingen van de voorgenomen operaties

  • geen reclame te maken voor de eigen praktijk

  • hun patiŽnten te beschermen tegen inadequate behandelingen uitgevoerd door onbekwame geneesheren zonder enige waarde van ethiek.