Royal Belgian Society

Het Collegium Chirurgicum Plasticum


Het Collegium Chirurgicum Plasticum (CCP) werd in 1988 onder impuls van Prof. Madeleine Lejour en Guido Matton opgericht, om op nationaal niveau onderwijs in te richten voor alle kandidaat-specialisten in de plastische chirurgie in België.

Het CCP organiseert onder andere:

  • onderwijssessies op zaterdag, verschillende keren per jaar, over onderwerpen betreffende plastische chirurgie die door deskundigen op dit gebied, gepresenteerd worden. De aanwezigheid van de kandidaat-specialisten is hierbij verplicht.

  • een jaarlijkse controle van de kennis door middel van een schriftelijk examen op nationaal niveau.

  • een mondeling examen na afloop van de vorming. Het slagen voor dit examen geeft recht op de titel “Fellow of the Collegium Chirurgicum Plasticum”, waarbij het diploma uitgereikt wordt tijdens een voltallige zitting op één van de vergaderingen van de Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie.