Royal Belgian Society

De Beroepsvereniging (VBS)

- De beroepsvereniging van de Belgische plastische chirurgen is een onderafdeling van de vereniging van Belgische geneesheren-specialisten (VBS). Zij heeft tot doel de professionele belangen van de artsen specialisten te verdedigen en te coördineren.

- De VBS wordt samengesteld uit de beroeps verenigingen van alle geneeskundige specialismen (één per discipline) waaronder die van de plastische heelkunde.

- De beroepsvereniging van de Belgische plastisch chirurgen heeft met name als doelstelling :

  • het officieel vertegenwoordigen, samen met de koninklijke vereniging, van de plastische chirurgie bij de overheid (FOD Volksgezondheid, RIZIV, KCE enz..)
  • deelnemen aan de omkadering betreffende de wetgeving en de reglementering van de uitoefening van de plastische chirurgie in België
  • het verdedigen van een kwalitatief hoogstaande plastische chirurgie, in eer en geweten
  • plastische chirurgen bijstaan bij hun officiële benadering


- Het VBS maakt tevens deel uit van de Europese Vereniging van geneesheren specialisten. (UEMS- Union Européenne des Médecins Spécialistes)