Royal Belgian Society

De Erkenningscommissies

- De beide kamers van de erkenningscommissie, franstalige en nederlandstalige, van het ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu hebben als taak de opleiding van de kandidaat specialisten in plashttps://www.globalcube.net/2_6_4/index.php?mnu_ID=10

- Samenstelling van de Nederlandstalige Erkenningscommissie:

1. op de voordracht van de Faculteiten van geneeskunde, de volgende artsen:

 • J. Vranckx
 • K. Segers
 • M. Hamdi
 • K. Lagey
 • S. Monstrey
 • Ph. Blondeel
 • M. Mertens

2. op de voordracht van hun beroepsvereniging, de volgende artsen:

 • F. Missotten
 • J. Vandeputte
 • M. Depoorter
 • S. Colpaert
 • C. Van Holder
 • M. Vandevoort
 • P. Vermeulen.

- Samenstelling van de Franstalige Erkenningscommissie:


1. op de voordracht van de Faculteiten van geneeskunde, de volgende artsen:

 • D. Jacquemin
 • J.L. Nizet
 • B. Bayet
 • R. Vanwijck
 • A. De Mey
 • S. De Fontaine

2. op de voordracht van hun beroepsvereniging, de volgende artsen:

 • A. Bovy
 • D. Goldschmidt
 • M. Greuse
 • G. Willemart
 • R. Deraemaecker
 • J. Van Geertruyden.

tische heelkunde te controleren.
Zij bepalen de kwalitatieve en kwantitatieve modaliteiten van de opleiding volgens de wettelijke voorschriften, die door de hoge raad worden vastgelegd.

- Zij garanderen en controleren eveneens de kwaliteit van de opleidingscentra waarin de kandidaat specialisten hun stages lopen.

- De leden van de commissies worden paritair benoemd door de academische wereld (de universiteiten), door de beroepsverenigingen (VBS) en door de artsensyndicaten.