Royal Belgian Society

Het Collegium Chirurgicum Plasticum


Het collegium chirurgicum plasticum werd gesticht in 1988 onder impuls van Prof. Madeleine Lejour en Guido Matton om op nationaal niveau een onderwijs op te zetten bestemd voor het geheel van kandidaat specialisten in de plastische chirurgie in België.

Het CCP organiseert onder andere:

  • Onderwijssessies/vergaderingen op zaterdag, verschillende keren per jaar, over onderwerpen betreffende plastische chirurgie die door deskundigen op dit gebied, gepresenteerd worden. De aanwezigheid van de kandidaat specialisten is hierbij verplicht.

  • Een jaarlijkse controle van de kennis door middel van een schriftelijk examen op nationaal niveau.

  • Een mondeling examen na afloop van de vorming. Het slagen voor dit examen geeft recht op de title “fellow of the collegium chirurgicum plasticum”, waarbij het diploma uitgereikt wordt tijdens een voltallige zitting door één van beide verenigingen van de Belgische plastische, reconstructieve en esthetische chirurgen.