De Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS) is een officiële en erkende entiteit, zowel op nationaal als op internationaal vlak.  

Of het nu gaat om een eerste inschrijving of de verlenging van een lidmaatschap, de vraag is altijd legitiem:

waarom lid worden of blijven van de RBSPS?

Hoewel dit aansluitingsproces voor sommigen vanzelfsprekend lijkt, blijft het voor anderen minder logisch, vooral voor assistenten in opleiding.

Als kandidaat-specialist kan u lid worden van de BRPS-RBSPS via deze link

 

Samenwerking

Als klein specialisme is het belangrijk om op nationaal & internationaal niveau samen te werken.

Als lid van de wetenschappelijke vereniging RBSPS, bent u automatisch ook lid van de beroepsvereniging VBS met voordelen als informatie over uw opleiding of erkenning en uw overstap naar het beroepsleven, hulp bij de eerste juridische of andere confrontaties met het echte beroepsleven,... Ook wordt u juridisch bijgestaan met advies en gepersonaliseerde bijstand bij beroepsproblemen en wordt een voordelig verzekeringsprogramma aangeboden.

Via onze nieuwsbrieven, sociale media en groep binnen de Siilo app vindt u actuele en relevante informatie voor uw beroepsuitoefening.

Als RBSPS-lid kan u niet alleen aan een voordelig tarief aan onze Spring & Autumn Meeting deelnemen, u geniet ook voordelen bij deelname aan congressen van alle ICOPLAST verenigingen.

Alle lidmaatschapsvoordelen vindt u terug in onze brochure:

Lidgeld tarieven

Type lid volgens onze statuten Jaarlijkse bijdrage

Effectief lid

450 EUR

Toegetreden lid:

-     kandidaat-lid

-     kandidaat-lid in opleiding

235 EUR

100 EUR

Geassocieerd lid

200 EUR

Buitenlands lid

 200 EUR

 

Uw RBSPS lidmaatschap wordt automatisch verlengd. U ontvangt uw lidgeldfactuur aan het begin van een nieuw jaar. Stuur uw nieuwe facturatiegegevens naar secretary@rbsps.org.

Elk lid kan te allen tijde uit onze vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter van de raad van bestuur ter kennis worden gebracht. Het lidgeld blijft verschuldigd voor het lopende jaar.

De leden die hun lidgeld niet betalen gedurende het lopende lidmaatschapsjaar worden beschouwd als ontslagnemend. Er worden 2 aanmaningen tot betaling verstuurd. 

Als rustend lid betaalt u geen lidgeld meer, heeft u geen stemrecht meer bij de Algemene Vergadering, maar wordt u verder op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

 

Hoe kan ik lid worden?

Klik hierboven op "inschrijving" en bezorg ons:

  • uw curriculum vitae
  • de namen van uw 2 p/meters
  • het attest met uw -210 RIZIV-nummer.