Het is belangrijk voor u als patiënt zich goed te informeren over de opleiding en bekwaamheden van uw Plastische Chirurg en onze vereniging wil u daarin begeleiden.

De leden van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische Chirurgie zijn kwalitatief hoog opgeleid tot Plastisch, Reconstructief en Esthetisch Chirurg. Alle leden bezitten de nodige kwalificaties om chirurgische ingrepen onder de beste omstandigheden en op een professionele manier uit te voeren. Dit voor zowel esthetische als reconstructieve ingrepen. 
 
Om Plastische Chirurg te worden in België dient men het Diploma van Arts te behalen waarna men nadien enkele jaren opleiding krijgt in de Algemene Chirurgie gevolgd door een specifieke opleiding in de Plastische, Esthetische en Reconstructieve Chirurgie. Verscheidene leden hebben bovendien bijkomende opleidingen genoten in het buitenland om zich specifiek te bekwamen in een vakgebied.
 
Leden van onze vereniging volgen ook continu bijscholingen om mee te zijn met de allerlaatste technieken en evoluties binnen de plastische chirurgie.
 
De kwaliteit van de Plastische Chirurgie in België ligt zeer hoog en wordt internationaal ten zeerste erkend.

Vragen & Antwoorden

De chirurgische vaardigheden en kwaliteiten van elke individuele arts zijn ons in hoofdzaak onbekend. Als hij voorkomt in de lijst van erkende plastische chirurgen in de rubriek “een chirurg vinden”, kunnen we u alleen garanderen dat hij een adequate en complete opleiding heeft genoten. Het best wint u zelf inlichtingen in.

Een arts vinden om een ziekte te behandelen of een ingreep uit te voeren is altijd een complexe aangelegenheid. De arts van uw keuze moet immers niet alleen bekwaam, m.a.w. behoorlijk opgeleid, zijn, maar, om een vertrouwensrelatie te kunnen hebben, moet hij ook over de menselijke en ethische kwaliteiten beschikken die aan uw verwachtingen beantwoorden.

Daar kunnen wij u onmogelijk een antwoord op geven, omdat wij het precieze chirurgische activiteiten van elke individuele arts niet kennen. Ook hier geldt dat u niet hoeft te aarzelen om raad te vragen aan uw huisarts.

De grote meerderheid van erkende plastisch chirurgen zijn op deze website ingeschreven. Die inschrijving gebeurt echter op vrijwillige basis, waardoor sommige plastisch chirurgen (een gering percentage) er om de ene of andere reden niet in staan.