De populariteit van de plastische chirurgie is de laatste jaren enkel gestegen, alsook de opkomst van commerciële klinieken. Het is meer dan ooit belangrijk u goed te informeren over een chirurgische ingreep alsook over uw chirurg.

De populariteit van de plastische chirurgie is de laatste jaren enkel gestegen, alsook de opkomst van commerciële klinieken. Het is meer dan ooit belangrijk u goed te informeren over een chirurgische ingreep alsook over uw chirurg.

 • De beslissing om een ingreep te ondergaan is uw persoonlijke beslissing. De chirurg kan u wel helpen en begeleiden bij die keuze om te zien of een ingreep haalbaar is en wat de mogelijke risico's zijn verbonden aan de ingreep
 • Informeer u goed om de haalbaarheid van uw ingreep te achterhalen alsook mogelijke risico's goed af te wegen. Wees voorbereid op uw raadpleging gaat en stel duidelijke vragen.
 • Ken uw chirurg. Zorg ervoor dat u bij de juiste persoon terecht komt met de nodige expertise om een ingreep uit te voeren. Vraag naar zijn opleiding en wetenschappelijke achtergrond. 
 • Controleer de geloofwaardigheid van uw chirurg. Een erkend Plastisch Chirurg is Fellow van het Collegium Chirurgicum Plasticum (FCCP) en heeft hiervoor examens afgelegd. Al te vaak worden patiënten behandeld door niet Plastisch chirurgen.
 • Voel u op uw gemak. Zorg dat u niet de indruk krijgt dat er druk wordt uitgeoefend om een ingreep te laten doorgaan. U moet zich 100% scharen achter de ingreep en de chirurg in vertrouwen nemen.
 • Laat u eventueel bijstaan door uw huisarts bij uw beslissing. Ook zij hebben een goed beeld van welke chirurg bekwaam is om een ingreep uit te voeren.
 • Gebruik uw gezond verstand. Laat u niet misleiden door commerciële reclame of prijsoffertes om een bepaalde ingreep te laten uitvoeren.
 • Neem uw tijd. Neem ruimschoots de tijd om uw ingreep te overwegen. Dikwijls zal men u voor een tweede maal terug zien op de raadpleging zodat u voldoende tijd gehad heeft om al uw vragen te overlopen en eventueel bijkomende vragen te stellen.
 • Stel de juiste vragen aan uw chirurg. Wees goed op de hoogte van het verloop van de ingreep zelf maar ook van het verloop na de ingreep. De chirurg moet de tijd nemen om al uw vragen correct te beantwoorden. Volgende vragen kunnen gesteld worden:
  • welke wondzorgen zal ik nodig hebben na de ingreep?
  • dien ik hulp in te roepen na de ingreep?
  • hoe lang is de revalidatieperiode?
  • wat indien complicaties optreden?
  • wat kost de ingreep mij?

Vragen & Antwoorden

Wij mogen u, deontologisch gezien, geen enkele informatie verstrekken over een bepaald instituut. Wij waarschuwen iedereen, en in het bijzonder internetsurfers, om zich bij de keuze van een instituut niet uitsluitend door aanlokkelijke reclame (mooie website, folders, krantjes e.d.) te laten leiden, die pronkt met een gezellige omgeving, aantrekkelijke prijzen, prestaties en ervaring van “internationaal” niveau enz. Wij wijzen er vaak op dat de esthetische chirurgie in de eerste plaats een medische, en geen commerciële discipline is, met alle indicaties, contra-indicaties, risico’s en mogelijke complicaties die daarbij horen. Het is onmogelijk om dat allemaal op een commerciële manier te runnen.

Het is onmogelijk om op basis van de reclame van een instituut of kliniek een oordeel te vellen over de kwaliteit van de zorgen die u er als patiënt zult krijgen. Bedenk dat de kwaliteit van een chirurgische ingreep niet louter afhangt van het instituut waar hij wordt uitgevoerd, ook al zijn het niveau van het onthaal en de veiligheidsomstandigheden waarin de operatie plaatsvindt zeer belangrijk. Het succes van een chirurgische ingreep wordt vooral bepaald door het medisch team, waarin de chirurg een sleutelrol speelt. Hij moet u ondervragen en onderzoeken, en de operatieve indicaties (of contra-indicaties) vaststellen. Hij moet de eigenlijke operatie uitvoeren en op korte en lange termijn instaan voor de postoperatieve zorgen. Hij moet bovendien bekwaam en bevoegd zijn om de onverwachte neveneffecten en eventuele complicaties aan te pakken. Net zoals de Orde van Geneesheren zijn wij van oordeel dat reclame en geneeskunde geen goede combinatie vormen. Goede artsen hebben geen reclame nodig. De kwaliteit van hun werk is hun beste instrument: we noemen het naamsbekendheid.

Dat is absoluut niet normaal! De goede medische praktijk schrijft voor dat de chirurg een persoonlijke ontmoeting heeft met de patiënt die hij gaat opereren tijdens een preoperatieve raadpleging die een voldoende lange tijd voor de ingreep plaatsvindt opdat de patiënt de noodzakelijke bedenktermijn kan hebben.