De Belgische Vereniging voor Plastische Chirurgie werd opgericht in 1955. De vijf stichtende leden waren Dr. M. Coelst, Dr. A. de Coninck, Dr. J. Polus, Dr. A. Fardeau en Dr. C. Steenbruggen. Dr. Maurice Coelst was de initiatiefnemer en de eerste voorzitter en werd later het eerste erelid.

Het doel van de Vereniging was de wetenschappelijke studie van plastische chirurgie en aanverwante specialiteiten, en de organisatie van congressen en voordrachten om de ontwikkeling van de plastische chirurgie te bevorderen.

De kleine groep van vijf leden is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke vereniging: de meerderheid van de erkende plastische chirurgen in België zijn lid.

Titelvoerende leden zijn officieel erkende Belgische en Luxemburgse plastische chirurgen die hun praktijk beperken tot het domein van de plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie en die belangrijke wetenschappelijke bijdragen geleverd hebben tot de activiteiten van de Vereniging.

Deze activiteiten zijn gegroeid van informele avondvergaderingen in de jaren 50 tot heden ten dage jaarlijks twee congressen van een volle dag, gedurende dewelke mededelingen van een hoog wetenschappelijk niveau gegeven en besproken worden.

Wegens de uitbreiding van de plastische chirurgie is de naam van de Vereniging inmiddels veranderd tot 'Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie' en omvat zij onderafdelingen voor de studie van brandwonden, microchirurgie en esthetische chirurgie.

De Vereniging looft een tweejaarlijkse prijs uit die toegekend wordt aan een persoonlijke, wetenschappelijke studie van uitzonderlijk hoog niveau door een Belgische of Luxemburgse plastische chirurg of assistent in opleiding.

De Vereniging ondersteunt ook de activiteiten van het Collegium Chirurgicum Plasticum Belgicum. Dit Collegium organiseert onderwijsdagen en jaarlijkse examens voor alle assistenten in opleiding in de plastische chirurgie en dit op een nationaal niveau. Het slagen in deze evaluaties is inmiddels een voorwaarde geworden om in aanmerking te komen voor een erkenning als specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie. Samen met de lange opleidingsperiode van zes jaar (twee jaar basis algemene chirurgie en vier jaar plastische chirurgie in één van de zeven erkende opleidingscentra in België en Luxemburg) verzekert dit systeem een zeer hoog niveau van specialisatie in de plastische chirurgie.

Het gebied van de plastische chirurgie is zeer uitgebreid en omvat twee voorname domeinen: reconstructieve en esthetische chirurgie. Reconstructieve chirurgie omvat de correctie van aangeboren misvormingen van hoofd, hals, handen en borsten, de behandeling van wekeweefsel verwondingen van het ganse lichaam, de gelaatsbreuken, resectie van goedaardige en kwaadaardige tumoren van de huid en de weke weefsels en handchirurgie. Voor brandwonden, borstreconstructie en transseksuele problemen bestaan gespecialiseerde teams. De meest frequent uitgevoerde operaties op het gebied van de esthetische chirurgie zijn neuscorrectie, ooglidplastie, facelift, correctie van afstaande oren, verkleinende of vergrotende borstoperaties, buikplastie en in recente jaren liposuctie of liposculptuur.

Plastische chirurgie is een snel groeiende specialiteit in volle evolutie. Microchirurgie, endoscopische chirurgie en laserbehandelingen zijn toegevoegd aan het armamentarium van de plastisch chirurg.

De Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (die in 2005 een Koninklijke Vereniging werd ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag) beschouwt het als een van haar belangrijkste verantwoordelijkheden om haar leden in de voorhoede te houden van deze nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

Prof. Dr. Guido Matton (+ 2015)
Voorzitter 1971 - 1976