Dit ethisch handvest werd in 2005, ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de RBSPS opgesteld. Aan de hand hiervan werd de overheid geïnterpelleerd om hen gevoelig te maken voor de nood om een wettelijk kader voor medische esthetische ingrepen in België te definiëren.

De leden van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie verklaren hierbij:
  • hun beroep uit te oefenen volgens de regels van de ethiek als beschreven door Hippocrates
  • hun kennis continu te vervolmaken ten behoeve van het welzijn van hun patiënten
  • steeds kwaliteitszorg te verstrekken met respect voor de mens
  • hun patiënten duidelijk te informeren over de voordelen, nadelen, risico's en beperkingen van de voorgenomen operaties
  • geen reclame te maken voor de eigen praktijk
  • hun patiënten te beschermen tegen inadequate behandelingen uitgevoerd door onbekwame geneesheren zonder enige waarde van ethiek.