- De afgelopen jaren ontvingen wij via e-mail heel wat vragen naar inlichtingen. Een individueel antwoord geven vraagt veel tijd zodat voor de aanvrager die snel een antwoord wil, de tijd tussen vraag en antwoord te lang oploopt.

- Wij hebben vastgesteld dat 95% van de aanvragen erg gelijklopend zijn. We hebben daarom beslist, naar efficiëntie toe, om het e-mailadres af te sluiten en om deze verantwoorde vragen algemeen te beantwoorden.

- Wij raden u aan de rubriek "aanbevelingen" te raadplegen. We zijn overtuigd dat u daar het overgrote deel van de antwoorden op uw vragen kan terugvinden.

- Bij enige twijfel is de beste oplossing een rechtstreekse raadpleging (niet via internet) bij een erkend plastisch chirurg. U zal de lijst van erkende plastische chirurgen terugvinden in de rubriek "een chirurg vinden".

Een plastisch chirurg vinden

Bent u op zoek naar een erkende plastische chirurg? Vind hier een lijst met door het Belgische Ministerie van Volksgezondheid erkende plastisch chirurgen - reconstructieve en esthetische. De lijst is alfabetisch gerangschikt, per locatie en per ziekenhuis. Geen enkele andere informatie dan degene vermeld zal per e-mail gecommuniceerd worden.

ZOEKEN