Eén van de eerste beslissingen die een patiënte in overleg met haar plastisch chirurg moet nemen, betreft het type borstreconstructie dat zij zal ondergaan.

De reconstructie kan tijdens de operatie waarbij de tumor wordt weggenomen of op een later tijdstip plaatsvinden. Doorgaans wordt de reconstructie uitgevoerd ofwel met een implantaat ofwel met lichaamseigen weefsel. Deze laatste techniek wordt vaak flapreconstructie of reconstructie door middel van het overbrengen van een huidflap genoemd.

Bij de keuze van de reconstructietechniek dient rekening gehouden te worden met het type borstamputatie, de kankerbehandeling en de lichaamsbouw van de vrouw.