Een borstvergroting gaat het volume van de borst vergroten. Dit gebeurt meestal door het inbrengen van een borstprothese. Het injecteren van uw eigen vetweefsel kan aangewezen zijn om kleinere volumes toe te voegen.

 

WAT IS EEN BORSTVERGROTING?

Een borstvergroting gaat het volume van de borst vergroten. De klassieke methode is het inbrengen van een borstprothese. Een alternatief kan het injecteren van uw eigen vetweefsel zijn (de lipofilling techniek). Dit is echter enkel aangewezen om kleinere volumes toe te voegen. Beide technieken kunnen ook gecombineerd worden. Belangrijk is om u goed te informeren over de haalbaarheid van de ingreep en de impact van het plaatsen van een borstprothese.

WAAROM EEN BORSTVERGROTING?

Een borstvergroting wordt uitgevoerd om volume toe te voegen en de vorm van de borst te verbeteren. Men kan aangeboren kleinere borsten hebben of de borst kan in volume verminderd zijn na zwangerschap of gewichtsverlies. Dikwijls wordt ook een asymmetrie gezien (aangeboren kleiner volume van een borst in vergelijking tot de andere borst). 

VOOR UW INGREEP

De chirurg zal duidelijk uw verwachtingen bespreken en de haalbaarheid van de ingreep. Uw medische voorgeschiedenis zal genoteerd worden alsook zal een klinisch onderzoek gebeuren van beide borsten. Indien gewenst zal ook een mammografie aangevraagd worden. Er zullen ook foto's genomen worden voor uw medisch dossier. Op de raadpleging zal gekeken worden welk volume u wenst. Dit kan bepaald worden met testprothesen of indien haalbaar een 3D scanner. 

HOE VERLOOPT DE INGREEP?

De ingreep verloopt onder algemene verdoving en een borstprothese kan voor of achter de grote borstspier geplaatst worden. De positie van de prothese wordt bepaald door het aanwezig borstkliervolume en zal dikwijls ook afhangen van de voorkeur van de chirurg. De beste optie zal met u besproken worden evenals voor- en nadelen verbonden aan elke techniek. De plaats van insnede zal ook afhangen van de persoonlijke techniek en voorkeur van de chirurg.

VOLUME VAN DE BORSTPROTHESEN

Het volume van de prothese zal bepaald worden door uw wensen alsook uw anatomische bouw. De chirurg zal specifieke afmetingen ter hoogte van de borsten om te bepalen welke prothese het beste past bij u. Er bestaan ronde en anatomische prothesen.

DIEN IK EEN BORSTLIFTING TE ONDERGAAN?

Een milde vorm van doorhangende borsten kan gecorrigeerd worden met het inbrengen van een borstprothese. Indien dit meer uitgesproken is kan een bijkomende ingreep noodzakelijk zijn (mastopexie). Indien echter het volume van de borst voldoende is kan een mastopexie zonder prothese uitgevoerd worden.

MOGELIJKE COMPLICATIES

 • bloeding
 • infectie
 • zwelling, bloeduitstorting of pijn
 • overgevoeligheid of verminderd gevoel van de tepel
 • asymmetrie tussen beide borsten
 • doorzakken van de borstprothese
 • zichtbare littekens.

MOGELIJKE COMPLICATIES DOOR DE PROTHESE

 • gemiddeld ondergaan 10 tot 30% van de patiënten een heringreep na 10 jaar (meestal owv kapselvorming)
 • kapselvorming en kapselcontractuur
 • voelbare of zichtbare borstprothesen
 • seromavorming (vochtopstapeling)
 • ruptuur van de prothese
 • lekkage van de prothese
 • BIA-ALCL, BII, BIA-SCC (zie "de huidige borstprothesen").

IS SILICONE VEILIG?

Silicone voor medische toepassingen is veilig. De reactie van uw lichaam op een prothese is de ontwikkeling van een kapsel rond de prothese. Dit kapsel is littekenweefsel. Soms kan dit kapsel over verloop van tijd verdikken en de vorm van de borst veranderen of zorgen voor pijnopstoten. Indien dit uitgesproken is kan overwogen worden voor een heringreep. Een borstvergroting met prothesen is niet geassocieerd met het ontstaan van borstkanker. Een zeer zeldzame aandoening is het ontstaan van het anaplastisch large cell lymfoma (ALCL). Over verloop van tijd kan silicone lekken uit de prothese en kan aanleiding geven tot zwelling of pijn. De prothese dient dan verwijderd en eventueel vervangen te worden.

EASAPS/ESAPS Verklaring over meldingen van SCC in verband met borstimplantaten (BIA-SCC)