Plastische chirurgie, een erkende discipline in België

- De officiele erkenning van de titel: “Geneesheer Specialist in de Plastische Reconstructieve en Esthetische Heelkunde” is onderworpen aan de goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu volgens de Ministeriële Besluiten van 18 juli 1979 en 12 december 2002.

- Momenteel vereist een volledige opleiding, na het bekomen van het diploma van Dokter in de Geneeskunde, erkend in Belgie (zeven jaar), een minimum stageperiode van twee jaar full-time in een erkend centrum van Algemene Heelkunde gevolgd door een periode van 4 jaar in een erkende dienst van Plastische Heelkunde.
De stagecentra (vormingscentra) zijn goedgekeurd door het Ministerie op basis van kwalitatieve en kwantitieve criteria beschreven in hetzelfde Ministerieel Akkoord.

- De controleopdracht over de opleiding van de kandidaat-geneesheren-specialisten en over de opleidingscentra, waarin ze hun stages uitoefenen, is toegewezen aan de Erkenningscommissie van het Ministerie: de franstalige en nederlandstalige kamer.

- Het Collegium Chirurgicum Plasticum, eminatie van de Koninklijke Belgische Vereniging van Plastische Chirurgie, verzekert de jaarlijkse controle van de kandidaat-specialisten op hun kennis onder de vorm van examens, georganiseerd op nationaal niveau.